palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat gyermek-egészségügyi eszközök támogatására

ingbank pályázatING a Gyermekegészségügyért Alapítvány 2011-es pályázati kiírása, olyan gyermek-egészségügyi eszközök támogatására, amelyek gyermek egészségmegőrzési, betegség-megelőzési, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs célokat szolgálnak.

Az ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány célja, hogy közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lásson el, amely által lehetőség nyílik a magyarországi gyermekegészségügy, ezen belül is olyan gyermek-egészségügyi eszközök támogatására, amelyek gyermek egészségmegőrzési, betegség-megelőzési, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs célokat szolgálnak.

A pályázaton való részvétel feltételei:

  • Pályázatot nyújthatnak be az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatók, azaz a tulajdoni formától és a fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély alapján jogosult jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet és minden olyan természetes személy, aki a szolgáltatást saját nevében nyújtja.
  • Alapítványok a jelen felhívás alapján nem nyújthatnak be pályázatot.
  • A pályázók kizárólag gyermek-egészségügyi eszközök vásárlásához igényelhetnek pénzbeli támogatást.
  • A pályázóknak az igényelt pénzbeli támogatás összegével azonos összegű saját erő meglétéről a pályázatban nyilatkozniuk kell.
  • Az igényelt támogatásnak a pályázó gyermek-egészségügyi ráfordításával arányosnak kell lennie.
  • Támogatás pályázónként egyszer, egy összegben igényelhető.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. augusztus hó 15. napja.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. szeptember hó 30. napja.

A pályázatokat zárt borítékban az alábbi címre kérjük benyújtani:

ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány – „Pályázat”

Dr. Papp János kuratóriumi elnök figyelmébe

1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.

A sikeres pályázókat a kiíró 2011. szeptember hó 30. napját követően írásban értesíti, majd a megítélt támogatások összegét 2011. november hó 1. napját követően átutalja. Az ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázó által igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson.

Forrás:  www.ing.hu