palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MOL Gyermekgyógyító program 2011

ujeuropa-alapitvany pályázatA MOL Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás programok támogatására krónikus betegségben szenvedő, fogyatékkal élő gyerekek, vagy a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

Támogatható programok típusai:

 • Művészetterápiás programok: vizuális eszközök, zene, mozgás segítségével történő, önkifejező, alkotó, kreatív, egyéni vagy csoportos foglalkozások, amelyek segítséget nyújtanak a probléma lélektani hátterének megállapításában, azok feldolgozásában, a személyiség egészségesebbé válásában, az egyén környezetével való kapcsolatának rendezésében.
 • Élményterápiás programok: a személyes pozitív élményeken, tapasztalatokon, befogadáson keresztül, új megküzdési módok kipróbálásán és elsajátításán, korrekciós élményeken keresztül segítik a fenti célok elérését.

A pályázat célcsoportja: Krónikus betegségben szenvedő, súlyos betegségből lábadozó vagy azzal tartósan együtt élő gyerekek (például vérképzőrendszeri, daganatos, légzőszervi, emésztőrendszeri, hormonális, mozgásszervi, pszichiátriai betegséggel vagy egyéb fogyatékkal élő gyerekek stb.), illetve a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők (például sajátos nevelési igényű gyermekek, pszichiátriai problémával küzdő szülők gyermekei, közeli hozzátartozót gyászoló vagy egyéb traumát átélt gyermekek, állami gondozásban vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek).

Pályázatot nyújthatnak be: Nonprofit szervezetek, amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják.

 • civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek)
 • közhasznú társaságok
 • egyházi szervezetek

Kérjük, hogy a gyermek-egészségügyi intézmények esetében ne maga az intézmény, hanem a vele kapcsolatban álló alapítvány vagy egyéb közhasznú szervezet pályázzon!

Nem pályázhatnak: Nem bejegyzett szervezetek, magánszemélyek, pártok, szakszervezetek, vállalkozások.

Az elnyerhető támogatás: Támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő valamennyi költségre (program költségek, anyagköltségek, megbízási díjak vagy egyéb bér jellegű kiadások, kommunikációs költségek, szállítási vagy utazási költségek, szállás, étkezési költségek stb.) Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás. A nyertesekkel az Új Európa Alapítvány támogatási szerződést köt.

A támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell a pályázónak külön űrlapon benyújtani a program megvalósulását követő 30 napon belül.

Előnyös elbírálásban részesülnek azok a pályázatok, amelyek konkrét, jól körülhatárolt betegség vagy rizikócsoport számára szervezett programokra kérik a támogatást.

A pályázatonként elnyerhető, egy összegű támogatás felső határa 2 millió forint.

A támogatás felhasználásának időtartama: 2011. október 1. – 2012. július 31.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok beadásának módja és határideje

A pályázatokat csak az online pályázatbenyújtási felületen keresztül tudjuk elfogadni. A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött. (A regisztrációt 24 órán belül hagyjuk jóvá.). Az online felületet a www.ujeuropaalapitvany.hu vagy a www.mol.hu oldalakról tudja elérni.

A pályázathoz csatolni kell az alábbi mellékleteket:

 1. Részletes költségvetés
 2. Média megjelenések listája a korábbi programokról, szakmai eredményekről
 3. A pályázó 2010. évi közhasznúsági jelentése (amennyiben közhasznú szervezet) vagy egyszerűsített szakmai és pénzügyi beszámolója (ha nem rendelkezik közhasznúsági fokozattal)
 4. A program szakmai vezetőjének ill. lebonyolítóinak önéletrajza (A programok lebonyolításáért felelős szakembereknek rendelkezni kell a megfelelő zeneterápiás, művészetterápiás, lovasterápiás stb. végzettséggel!)
 5. Egészségügyi intézményben működő szervezet esetén a befogadó intézmény vagy részleg vezetőjének nyilatkozata a program támogatásáról
 6. Képi dokumentáció a korábban megvalósult program(ok)ról (ha rendelkezésre áll, nem kötelező)

A beadandó mellékletekkel kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 1., péntek (az online rendszer aznap 24h-ig fogadja a pályázatokat, utána lezár!)

A pályázatok elbírálása

A pályázatokat szakértők elemzik, majd a legjobbakat zsűri véleményezi. A pályázati programok jobb megismerése érdekében, és amennyiben az az értékelés során szükségesnek mutatkozik, az Új Európa Alapítvány személyes interjúra hívhatja be a pályázó képviselőjét, illetve a pályázati program szakmai vezetőjét. Az interjúk tervezett időpontja: augusztus vége.

A kuratórium előnyben részesíti azt a pályázót, akinek programjához megalapozott kommunikációs terv kapcsolódik, és aki együttműködésre kész a MOL Gyermekgyógyító Program támogatásának megjelenítésében. A kommunikációs tervnek tartalmaznia kell a tervezett sajtómegjelenéseket, kiadványokat, eseményeket.

Kizáró okok:

 • A kuratórium nem hoz pozitív döntést olyan pályázó támogatási kérelméről, aki korábbi pályázatának támogatásával nem számolt el a meghatározott határidőig.
 • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be!
 • Felnőtt korú, de értelmi képességeiket tekintve gyermeknek számító személyek terápiájának támogatására nem lehet pályázni!

Döntés és a pályázók értesítése: A pályázati támogatásokról a végső döntést az Új Európa Alapítvány kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2011. szeptember közepéig. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk, valamint a támogatott szervezetek listáját az interneten is közzé tesszük.

A pályázatok kezelése: A pályázatok kezelésének és feldolgozásának folyamatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat az érdeklődők a Pályázati Kézikönyvből ismerhetik meg, amely letölthető az internetről.

Online pályázatbenyújtás: www.ujeuropaalapitvany.hu, www.mol.hu

További információ kérhető: info@ujeuropaalapitvany.hu

Infovonal: (0640) 180 280 (munkaidőben)