palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatására (IFJ-GY-14-E)

ncsszi pályázatokA  Nemzeti  Család-  és  Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatására.

A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E

A pályázati program célkitűzései: A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével, legalább havi rendszerességgel megvalósuló értékközpontú és értékteremtő programsorozatok támogatása, amelyek hozzájárulnak a
gyermek- és ifjúsági közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, ifjúsági közösségi kezdeményezések megvalósulásához, továbbá elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét. Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek keretében működő közösségek indulnak el, nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő (NEET) fiatalokat érnek el, illetve amelyek ifjúságsegítő szakemberek bevonásával valósulnak meg.

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 16.000.000 Ft, azaz Tizenhatmillió forint.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Maximum 1.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Pályázati díj:  2 200 Ft.

A Pályázók köre: legalább régiós hatókörű magyarországi civil szervezetek és egyházi jogi személyek, továbbá olyan önálló jogi személyiséggel és régiós hatókörrel rendelkező határon túli ifjúsági szervezetek pályázhatnak, amelyek rendelkeznek Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó szervezettel.  Olyanok, amelyek gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze.

Letölthető dokumentumok

IFJ-GY-14-E Pályázati felhívás

IFJ-GY-14-E Pályázati útmutató

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. december 3. 23:59 perc

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen. Web: http://www.ncsszi.hu