palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat gyermek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek és közösségfejlesztő képzéseinek támogatására

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából az ESZA Kht. pályázatot hirdet gyermek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek és közösségfejlesztő képzéseinek támogatására. Olyan értékközpontú és értékteremtő, országos jelentőséggel bíró gyermek és ifjúsági rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek az országos gyermek és/vagy ifjúsági szervezetek éves szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá olyan gyermek és ifjúsági rendezvények támogatása, amelyek legalább két tervezési statisztikai régió, legalább hat településén működő szervezet részvételével valósulnak meg.

Illetve, olyan közösségfejlesztő (elsősorban forrásteremtés, kommunikáció, programszervezés, vezetőképzés tematikát magában foglaló) képzési programok támogatása, melyek legalább két tervezési-statisztikai régió legalább hat településén működő szervezet vagy szervezetközi együttműködés részvételével valósulnak meg.

Pályázat kódja: IFJ-GY-09-A/B

A pályázat célja, kategóriái:

  • „A” kategória: Gyermek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatása
  • „B” kategória: Gyermek és ifjúsági szervezetek közösségfejlesztő képzéseinek támogatása

A rendelkezésre álló keretösszeg: 55 800 000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 250 000 Ft, illetve legfeljebb 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 80%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 20%-a. A vállalt önrész legalább 50%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia.

A pályázók köre:

a)      társadalmi szervezetek (kivéve pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, biztosító egyesületek),

b)      alapítványok (kivéve közalapítványok), valamint

c)      egyházak és

d)      egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül).

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 10., 24:00 óra

További információk: a www.esf.hu, a www.mobilitas.hu és a www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címén.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-42-50-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mail címen

(Forrás: www.esf.hu)