palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása

ncsszi pályázatokA pályázat támogatni kívánja az olyan értékközpontú és értékteremtő rendezvényeket, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.

A pályázati program célkitűzései: Gyermekeket és fiatalokat célzó programok, ifjúsági táborok, nyári illetve téli táborok, ifjúsági turizmust érintő aktivitások támogatása.

A pályázatok támogatására 70 000 000,- Ft áll rendelkezésre.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Maximum 500.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A Pályázók köre:
Jelen  pályázati  kiírás  keretében  az  alábbi  feltételeknek  megfelelő  magyarországi  szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
  • az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek ,
  • önálló  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  ifjúsági  közösségek,  amennyiben  rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,
  • egyházak, egyházi szervezetek,
  • egyházi fenntartású intézmények,
  • önkormányzatok,  önkormányzati  társulások,  kistérségek  és  fenntartásukban  működő intézmények,
  • többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
  • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
  • önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok,
  • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények.

Letölthető dokuemntumok

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. március 03.  23:59 perc
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.