palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatására

ncsszi pályázatokA pályázat olyan Magyarországon megvalósuló nem-formális képzéseket támogat, amelynek elvégzésével a fiatalok szociális, környezeti érzékenysége, a tudatos felnőtt életre való felkészülése, állampolgári kompetenciája fejlődik. A pályázat támogatja az ifjúsággal foglalkozó szakemberek gyermek- és ifjúsági animátor képzését.

A pályázat kódja: IFJ-GY-14-C

A pályázati program célkitűzései:
A  pályázati program lehetőséget kíván teremteni a  gyermekek-  és  fiatalok közösségeinek  és  ifjúsági civil  szervezetek  tagjainak, valamint  az  ifjúsággal  foglalkozó  szakemberek  számára  szakmai kompetenciájuk  bővítésére,  új  ismeretek,  készségek  elsajátítására az  ifjúsági  közösségek megerősítésére, a fiatalok társas és egyéni kompetenciáik fejlesztésére.
A  pályázat  olyan  Magyarországon  megvalósuló  nem-formális  képzéseket  támogat,  amelynek elvégzésével  a fiatalok  szociális, környezeti érzékenysége,  a tudatos felnőtt életre való felkészülése, állampolgári  kompetenciája  fejlődik.  A  pályázat  támogatja  az ifjúsággal  foglalkozó  szakemberek gyermek- és ifjúsági animátor képzését.
A  fenti  célok  elérése  érdekében  a  pályázati  program  minimum  15  fővel  és  legalább  16  órában (bentlakásos vagy 2X8  óra) megvalósuló, a nem-formális tanulás módszereire épülő, elsősorban  az alábbi témákat feldolgozó képzési programokat támogatja:
 • a fiatalok tudatos felnőtt életre való felkészülése,
 • fiatalok társadalmi részvételének elősegítése,
 • emberi jogok megismertetése, érvényesítése – különös tekintettel a gyermeki jogokra,
 • a  gyermekek  és  környezetük  között  fellépő  erőszak  megelőzése,  a  konfliktuskezelés,  a problémák békés megoldási módjainak megismertetése, elsajátítása
 • egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése
 • a  kapcsolaton  belüli  erőszak,  illetve  a  gyermekbántalmazás  megelőzése,  felismertetése,  a segítségnyújtás lehetőségeinek ismertetése
 • forrásszervezés, (pályázatírás  –  különös tekintettel az Európai Uniós források igénybevételére való felkészülésre, adományszervezés,) projektmenedzsment
 • gyermek és/vagy ifjúsági érdekképviseletek megalakulását és működését segítő tevékenység,
 • szervezetmenedzsment,
 • gyermek- és ifjúsági animátor, illetve vezetőképzés

A pályázaton maximum 750.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázatok támogatására 15 000 000,- Ft áll rendelkezésre.

A Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő magyarországi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
 • önálló jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,
 • egyházak, egyházi szervezetek,
 • egyházi fenntartású intézmények,
 • önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények
 • többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
 • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
 • non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok,
 • Nemzeti Művelődési Intézethez tartozó intézmények

Letölthető dokumentum

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. március 03. 23:59 perc

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237-6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.