palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére

victoria a gyermekekért pályázatA  VICTORIA A GYERMEKEKÉRT« Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány pályázat  keretében  az  alapítvány  egyszeri,  vissza  nem térítendő  támogatást  nyújt  a kiválasztott  kórházak,  intézmények  részére  a  megelőzést,  gyógyítást,  gondozást, rehabilitációt szolgáló vagy  ápolási, gondozási körülményeket javító eszköz, gép,  berendezés megvásárlására.

Kik pályázhatnak?

A  »VICTORIA  A  GYERMEKEKÉRT«  Egészségvédelmi  Közhasznú  Alapítvány  pályázatán  részt vehetnek  a  köz  érdekében tevékenykedő  gyermekkórházak,  gyermekgondozó  intézmények és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények, legyenek azok bármilyen jellegű és bármilyen  fenntartású  intézmények.  Pályázhatnak  továbbá  általános  kórházak,  feltétel azonban,  hogy  a megpályázandó  összeg  kizárólag  a  kórház  gyermekosztályán  használandó gép, berendezés vagy eszköz vásárlására fordítható.

A támogatás összege és felhasználása

A pályázók által elnyerhető támogatási összeg nagysága a Victoria papír, író-  és irodaszerek, valamint  számítástechnikai  kellékanyagok 2013.  július  1.  és  2013.  december  31.  közötti időszakban  Magyarországon  elért forgalmának  és a  magánbefizetéseknek  a függvénye.    Az alapítvány által a jelen fordulóban maximum 5,5 millió Ft lesz a kifizethető összeg.

Az  alapítvány  működése  óta  összesen  85  intézményt  támogatott  több  mint  30  millió  Ft értékben.

start_rehabilitacios_foglalkoztato_es_intezmenyei_kozhasznu_nonprofit_korlatolt_felelossegu_tarsasag_egeszsegugyi_centrum_-_nyiregyhaza_01
START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Egészségügyi Centrum – Nyíregyháza

Az  alapítvány  a  nyertesekkel  kötendő  „Támogatási  szerződés”  keretein  belül  folyósítja  az elnyert összeget a nyertes pályázóknak vagy közvetlenül a nyertes pályázó által megvásárolni kívánt  eszköz  beszállítójának.  A  beszerzés  megtörténtét  a  kedvezményezett  a beszerzést igazoló  számla  és  a  megvásárolt  eszköz  fényképének  a  »VICTORIA  A  GYERMEKEKÉRT«

Egészségvédelmi  Közhasznú  Alapítvány  Kuratóriuma  részére  történő  megküldésével  kell  igazolja  a  vásárlást  követő  15  napon belül.  A  rendelkezésre  bocsátott  összeg  kizárólag  a pályázatban megjelölt és az alapítvány kuratóriuma által jóváhagyott fejlesztésre fordítható.

Egy-egy pályázó maximum bruttó 1  millió Ft összegig nyújthat be pályázatot és egy pályázó maximum  egy  pályázati  anyagot  nyújthat  be.  A  Kuratórium  döntése  ellen  jogorvoslatnak helye nincs. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati összegnek nincs minimum alsó határa.

A kuratórium fenntartja a jogot a résztámogatásra. Több igényelt tétel esetére kérjük, hogy a pályázatban határozzanak meg preferencia-sorrendet.

Pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok legkésőbb 2014.  március 10-ig  kell  beérkezzenek  az alapítvány honlapján lévő elektronikus felületen.

Az űrlap elérhető az alábbi hivatkozáson a Pályázati űrlap kitöltése feliratra kattintva:

http://www.victoriaagyermekekert.hu/palyazati-kiirasok

Letölthető dokumentum

Victoria a Gyermekekért Alapítvány – Pályázati felhívás 08-001-2014

A pályázat formai és tartalmi követelményei

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a kórház vagy intézmény nevét, címét, e-mail címét, bankszámla számát és adószámát
  • alapítási évét
  • tevékenységének rövid leírását, különös tekintettel a köz érdekében való működésre
  • 2014. év költségvetésének összegét, valamint azt, hogy azon belül milyen összeget használ fel a fejlesztésre, új gép, berendezés vásárlására illetve az ápolási, gondozási körülmények színvonalának emelésére.
  • a támogatásból vásárolni kívánt eszköz, gép vagy berendezés megnevezését, gyártóját és beszerzési árát. (Fogyóanyagot nem támogatunk.)
  • a  végrehajtandó  beruházással  elérhető  fejlődés  bemutatását  a  szolgáltatás,  gyógyítás színvonalában, eredményességében

Kérjük feltüntetni továbbá a pályázat referenciaszámát (Victoria08/001/2014).

Az  alapítvány  kuratóriuma  fenntartja  magának  a  jogot  a  fentieken  kívül  további  adatok kérésére, amennyiben döntésének meghozatalához azt szükségesnek látja.

A beérkezett pályázatokban szereplő adatokat bizalmasan kezeljük és a Kuratórium tagjain kívül  harmadik  személy részére  nem bocsátjuk  rendelkezésre,  valamint  ezeket  az  adatokat kizárólag a pályázat elbírálása érdekében használjuk fel. Az alapítvány kuratóriuma kijelenti, hogy  a  nyertesek  listáját,  valamint  a  nyertesekkel  megkötendő  „Támogatási  szerződés”-t nyilvánossá kívánja tenni, így aki pályázik azzal egyben a nyilvánosságot is vállalja.

A pályázatok elbírálása

A  beérkezett  pályázatok  elbírálása  és  a  támogatandó  intézmények  kiválasztása  és kiértesítése  előreláthatólag  2014.  április  15-ig megtörténik.  A  kiértesítés  e-mailen,  illetve amennyiben  a  nyertes  pályázóknak  nincs  e-mail  címe,  ajánlott  levélben  történik.  A nem támogatott  pályázatokat  a  Kuratórium  nem  őrzi  meg,  azok  a  pályázat  kiértékelése  után megsemmisítésre  kerülnek.  Írásos tájékoztatást  kizárólag  a  nyertes  pályázók  kapnak.  A nyertesek listáját a honlapunkon feltüntetjük.

További információ

Amennyiben  a  pályázattal  kapcsolatban  bármi  kérdése  van,  forduljon  bizalommal  Kökény Gyöngyihez, az alapítvány kuratóriumának titkárához levélben az alapítvány postacímén vagy elektronikus levélben a gyongyi.kokeny@victoriaagyermekekert.hu e-mail címen.

Weboldal:http://www.victoriaagyermekekert.hu/