palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Gyógyúszás foglalkozások támogatására korai fejlesztésben részesülő gyermekek számára-3971

fszk pályázatok A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet „Gyógyúszás foglalkozások támogatása korai fejlesztésben részesülő gyermekek számára” (kód: 3971) címmel. A pályázat célja a korai fejlesztés és gondozás/rehabilitáció során kiegészítő fejlesztő foglalkozások biztosítása, mely a gyermekek igényeihez igazodó terápiás célú fejlesztés, gyógyúszás foglalkozások keretében.

A PROGRAM FORRÁSA
A pályázat forrását az adózók 2007-es év után befizetett 1%-os felajánlásai, pályázatok regisztrációs díjaiból befolyt összegek, illetve a korábbi pályázatokból, a megvalósítás után megmaradt maradványösszegek adják. A program forrása összesen: 2 395 996 Ft.
Pályázni vissza nem térítendő támogatásra lehet, maximum 250 000 Ft összegben, önrész vállalása nem szükséges.

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE
Azok a civil szervezetek pályázhatnak, akik gyógyúszás foglalkozásokat szerveznek korai fejlesztés és gondozásban/rehabilitációban részesülő gyermekek számára. Célunk, hogy régiónként legalább egy pályázót támogassunk.
Ha kiválasztásra kerültek a régiónkénti legjobb pályázatok, a további értékelés során azonos pontszámot elért pályázók esetében előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem nyertek támogatást a Közalapítványtól, illetve annak jogelődjétől 2007-ben és 2008-ban úszás foglalkozások megvalósítására.
A pályázat nyilvános.

A PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA: 2009. október 1. – 2010. június 15.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Pályázni kizárólag a részletes pályázati feltételeket és tudnivalókat is tartalmazó pályázati dosszié kitöltésével lehet, ami 2009. július 10-től igényelhető telefonon, postai úton vagy e-mail-ben (vajda.edina@fszk.hu), valamint letölthető a Közalapítvány honlapjáról (www.fszk.hu).

Benyújtási határidő: 2009. augusztus 31. (A beadási határidő a postára adás utolsó napját jelenti.)

A benyújtás módja: A pályázatot (pályázati adatlap, pályázati kérdőív, kötelező mellékletek) egy eredeti és két másolati példányban (példányonként fűzve) valamint egy CD-n kérjük benyújtani.
A pályázatot benyújtani postán illetve személyesen lehet az alábbi címen:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly u 4-6.
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be!
Kérjük, hogy a pályázati dossziét figyelmesen olvassák el, hiánypótlásra nincs lehetőség!
Regisztrációs díj: 5 000 Ft/pályázat
Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány; számlaszám: 10032000-00290531-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát – 3971).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat hitelesített másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A regisztrációs díj a pályázat költségei között nem számolható el.) A díj befizetéséről a Közalapítvány számlát állít ki, melyet az értesítő levéllel együtt küld ki a pályázónak.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Pályázati adatlap
Pályázati kérdőív
EU önéletrajz minta
Közzétételi kérelem
Nyilatkozat

A Közalapítvány elérhetőségei:
1139 Budapest Pap Károly u 4-6., V. emelet, Oktatási Programiroda
Tel.: (1) 450-3232
e-mail: vajda.edina@fszk.hu

Sikeres pályázást kívánunk!
Tóth Egon, a kuratórium elnöke