palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat-Szülősegítő szolgáltatások támogatása

fszk pályázatokA Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet címmel. A pályázati program célja  a sajátos nevelési igényű gyermeket, és felnőttet nevelő szülőkből álló csoportok részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások szervezése. A pályázati program fő célkitűzései: szülők tájékoztatása, társadalmi integráció, önérvényesítés segítése, együttműködések (szülő-szülő) ösztönzése, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása. (LEJÁRT PÁLYÁZAT, LEJÁRT PÁLYÁZAT, LEJÁRT PÁLYÁZAT !!!!!!)

A pályázat hivatkozási száma: 3921

A pályázat kiírója:
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány kuratóriuma
(Székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.)

A pályázat célja, célcsoportja:

A pályázat célcsoportja a sajátos nevelési igényű gyermeket, és felnőttet nevelő szülők.

A pályázati program célja az előbb említett szülőkből álló csoportok részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások szervezése. A pályáztató lehetőséget ad olyan szolgáltatások támogatására is, amelyek esetében nem különül el élesen a célcsoport, és egyszerre vonnak be programjukba sajátos nevelési igényű gyermeket és sajátos nevelési igényű felnőttet nevelő szülőket.

A pályázati program fő célkitűzései:
szülők tájékoztatása, társadalmi integráció, önérvényesítés segítése, együttműködések (szülő-szülő) ösztönzése, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása.

Alcélok:

  • Sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülői csoportokra vonatkozóan: korai tanácsadás, a szülők felkészítése a szülői feladatokra, elfogadás segítése.
  • Sajátos nevelési igényű felnőttet nevelő szülői csoportokra vonatkozóan: fogyatékos felnőttekkel kapcsolatos ügyintézés segítése, a fogyatékos felnőttek munkavégzéséhez kapcsolódó tájékoztatás, szülői szerepek tisztázása a fogyatékos felnőtt nevelése során.

Olyan kezdeményezések támogatása, melyeknek közvetlen célcsoportja a sajátos nevelési igényű gyermekek szülei:

  • a sajátos nevelési igényű gyermek(ek)et nevelő szülők részére szervezett, az ő igényeikre reagáló, már működő szülőtanfolyamok, szülőklubok támogatása, illetve újak szervezésének ösztönzése;
  • sajátos nevelési igényű gyermekek szülei részére szervezett – tréningek kialakításának ösztönzése;
  • regionális, megyei, kistérségi szervezésben megvalósított szülőtalálkozó, szülőkonferencia szervezésének támogatása

Támogatott programok:

A támogatott szolgáltatás formák: szülőklub, szülőtanfolyam, szülőtréning, mentálhigiénés foglalkozások, tanácsadás, párterápia, családterápia, pszichodráma csoport, apaklub, szülők napja, családi napok.
A pályázó által választott szülősegítő szolgáltatási formának minimum 5 alkalomból kell állnia kivéve szülők napja, családi napok esetében. A tematika legyen aktuális, a célcsoport igényeihez illeszkedő; a résztvevői kör legyen állandó.

A pályázati támogatás keretében olyan költségek fedezésére van lehetőség, amelyek segítik a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülőket a gyermekük nevelésében, fejlesztésében, az integrációra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek, technikák átadásával és/vagy mentálhigiénés jellegű alkalmakkal támogatják az érintett célcsoportot.

Regionális, megyei, kistérségi szervezésben megvalósított konferenciák költségeire lehet pályázni. E költségek részben vagy egészében támogathatják a programot. Amennyiben a program részköltségére pályáznak, fel kell tüntetni a többi költség minden forrását, meg kell indokolni, hogy a résztámogatás miért segíti a program megvalósulását és nyilatkozni kell, hogy a résztámogatással megvalósul a program. A környékben működő szülősegítő szolgáltatások együttműködésének előmozdítása a cél, illetve újabb szülősegítő szolgáltatások megvalósításának motiválása, mely a szülők és szakemberek célcsoportjának együttműködését, közös konferenciáját, együttgondolkodását erősíti. E cél elérése érdekében előnyt élveznek az együttműködő partnerekkel megvalósított konferenciák, találkozók. A tervezett résztvevők min. 80%-a szülő legyen. Pályázni lehet: terembérlet, étkezés, szükség szerint szállás, előadók díjára, nyomtatványok (meghívó, plakát, előadások anyaga, papír, füzet, toll) költségeire.

A program forrása, a támogatás mértéke:

  • A pályázók támogatására rendelkezésre álló összeg 4 600 000 Ft, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bocsát rendelkezésre.
  • Pályázni vissza nem térítendő támogatásra lehet, maximum 200 000 Ft összegben, önrész vállalása nem szükséges.


A támogatásban részesíthetők köre:
Közoktatási intézmény, szociális intézmény, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, civil szervezet.

A pályázat nyilvános.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,

  • amelyek csődeljárás, felszámolási illetve végelszámolási eljárás alatt állnak,
  • amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját a Közalapítvány (és jogelődei) vagy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium illetve jogelődje visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a Közalapítvánnyal illetve a Minisztériummal szemben.


A pályázati program megvalósítási időszaka
: 2010. január 1.– 2010. április 15.

Letölthető dokumentumok:

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a részletes pályázati feltételeket és tudnivalókat is tartalmazó pályázati dosszié kitöltésével lehet, ami igényelhető telefonon, postai úton vagy e-mail-ben (schuttler.vera@fszk.hu) , valamint letölthető a Közalapítvány honlapjáról (www.fszk.hu).

Benyújtási határidő: 2009. szeptember 30. (A beadási határidő a postára adás utolsó napját jelenti.)

A benyújtás módja: A pályázatot egy eredeti és két másolati példányban (példányonként fűzve) valamint egy CD-n kérjük benyújtani. A pályázat kötelező mellékleteként csatolandó szülői igényfelmérőket csak egy eredeti példányban kérjük benyújtani.

A pályázatot benyújtani postán az alábbi címen:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly u 4-6.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be!

Kérjük, hogy a pályázati dossziét figyelmesen olvassák el, hiánypótlásra nincs lehetőség!

Regisztrációs díj: 5 000 Ft/pályázat
Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány; számlaszám: 10032000-00290531-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát – 3921).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat hitelesített másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A regisztrációs díj a pályázat költségei között nem számolható el.)
A díj befizetéséről a Közalapítvány számlát állít ki, melyet az értesítő levéllel együtt küld ki a pályázónak.
A pályázatra vonatkozóan megadott határidő elmulasztása esetén a pályázatot nem lehet befogadni.

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseivel keresse Schüttler Vera program menedzsert az alábbi elérhetőségeken.
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Oktatási Programiroda
1139 Budapest Pap Károly u 4-6., V. emelet
Tel.: (1) 450-3232
e-mail: schuttler.vera@fszk.hu

Forrás FSZK