palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat idősklubok, nyugdíjasklubok támogatására

Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására.

A pályázat kódja: KOR-TARS-11

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet  az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet, valamint a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásának szabályairól szóló 54/2011. (IX. 1.) NEFMI rendelet alapján pályázatot hirdet az idősklubok, nyugdíjasklubok programjainak támogatására.

1. A pályázati program célkitűzései

A pályázati program lehetőséget kíván teremteni az időstársadalom minél szélesebb köréből érkező programigények támogatása, hozzájárulva az idősügyi cselekvési terv célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósulásához.

A fenti célok elérése érdekében a pályázati program támogatja:

 • kulturális programok,
 • oktatási programok,
 • egészségügyi programok,
 • sportprogramok megvalósítását.

A programok keretében, szakmai előadások, író-olvasótalálkozók, konferenciák, előadóestek, kiadványok, utazások, közösségi programok, hagyományőrző programok, szabadidős- és sportesemények, tanfolyamok egyaránt megvalósíthatóak. A pályázat keretében programsorozatok és a kiírásban szereplő célok együttes megvalósítása is támogatható.

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 23 750 000 Ft, azaz huszonhárommillióhétszázötvenezer forint.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton minimum 50.000 Ft, maximum 150.000 Ft támogatás igényelhető.

Saját forrás biztosítása nem kötelező.

A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át. A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg, a saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell történnie.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. január 16. és 2012. május 15. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő Magyarországon működő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • egyéb egyesületek (KSH 529), melyeknek céljában, tevékenységi körében szerepel az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése;
 • egyéb alapítványok (KSH 569), melyeknek céljában, tevékenységi körében szerepel az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése;
 • egyház (KSH 551);
 • egyház önálló szervezete (KSH 553);
 • önálló egyházi intézmény (KSH 552);
 • egyéb egyházi szervezet (KSH 559);
 • önálló jogi személyiséggel nem rendelkező nyugdíjasklubok, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszeren keresztül.

Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

Letölthető dokumentumok

Pályázati Felhívás

Pályázati Útmutató

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje: 2012. január 15. 24.00 óra

Pályázatkezelő

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu

További információk: A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.