palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat ingyenes, pedagógiai továbbképzésen való részvételre

DM oktatási központ pályázatA DM Oktatási Központ pályázatot hirdet ingyenes, pedagógiai továbbképzésen való részvételre, akkr. TANÚSÍTVÁNY kiállítása mellett az alábbiak szerint.

Résztvevők köre

  • (Köz-) oktatási intézmények pedagógusai, munkatársai;
  • Közművelődési intézmények munkatársai,
  • Civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, egyesületek munkatársai,
  • Polgármesteri Hivatalok munkatársai.

A program leírása
A jelen gazdasági viszonyokban kiemelkedő fontossággal bír egy-egy pályázati lehetőség ismerete, egy-egy szakmai és pedagógiai szakmódszertan alapos áttanulmányozása vagy éppen újabb Európai Uniós forrás feltérképezése. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a közoktatási intézmények többsége információhiányban szenved, az egyes információk késve, vagy erősen megszűrve, vagy egyáltalán nem jutnak el az adott közoktatási intézményekhez. Kezdeményezésünk lényege, hogy olyan “plusz” információkkal szolgáljunk ezen intézmények és vezetőik számára, amelyek birtokában nagyobb hatékonysággal tudják elvégezni feladataikat és érhetik el céljaikat. Szakmai képzésünk olyan szakemberek bevonásával valósul meg, akik maguk is részesei a közoktatási folyamatoknak, ugyanakkor kellő szakmai kompetenciával rendelkeznek ahhoz, hogy teljes körű felkészítést nyújtsanak az intézmények vezetői, képviselői számára az információs társadalomban “elvárt” oktatás- oktatásszervezési technológiák hatékony kihasználása érdekében.

Programcélok
Azt tapasztaljuk, hogy sajnálatos módon kevés olyan fórum van, amely valóban az oktatási intézményeket informálja, támogatja. Kezdeményezésünk éppen erről szól.
Szánjunk időt a lehetőségek megismerésére; szánjunk időt arra, hogy megvizsgáljuk, milyen újabb lehetőségeket tudjunk intézményünk fejlesztése (vagy éppen életben tartása) érdekében kihasználni. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és OFI által kínált lehetőséget megvizsgálva, felsőoktatási szakmai támogatással megvalósuló programsorozat keretein belül első kézből szeretnénk segítséget, tanácsot és nem utolsó sorban információkat biztosítani az egyes pályázati lehetőségekről, Európai Uniós támogatásokról, fejlesztési koncepciókról.

A képzés moduljai
DM-11 Európai Uniós iskolatámogatási lehetőségek és pályázati források
DM-12 Alternatív oktatásfinanszírozási lehetőségek a lokalitás jegyében
DM-13 Hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó intézmények pályázati lehetőségei
DM-14 A partnerközpontú intézmények plusz anyagi forrásai a kompetencia alapú oktatás vonatkozásában
DM-15 Hatékony és korszerű pályázatírási, figyelési technikák
DM-16 Projekttervezés módszertana és a kiemelt finanszírozási lehetőségek paradigmái
DM-17 A beiskolázást segítő marketingkoncepciók és az iskolai PR tevékenységek módszertana

A képzés időpontja és helye
2011. február 11. – Budapest ÁMK Konferencia Központ.
(Pontos kurzusbeosztást a pályázási időszakot követően közlünk – írásban)

Jelentkezési módja és határideje
Mellékelt jelentkezési lap kitöltése és elektronikus megküldése az alábbi címre, legkésőbb 2011. január 19. éjfélig.
Tárgy mezőben kérjük, tüntessék fel: „KOSZT”. dmkapcsolat@gmail.com

Regisztráció
A pályázaton való részvétel regisztráció köteles, amelynek díja 2000 Ft/ft, a szükséges adminisztrációs kiadások és dologi kiadások anyagi fedezetét nyújtja. A regisztrációs díj befizetésére a Jelentkezési lapok beérkezését követően elkészített „Pályázati visszaigazolás” postai megküldésével kézbesített postai csekk felhasználásával kerülhet sor, számla kiállítása mellett. Ezt a dossziét a pályázati adatlapok beérkezésének sorrendjében postázzuk a pályázók számára legkésőbb az adott kurzusnapig. A pályázaton való részvétel díjköteles, a képzés 100 %-ban támogatott; önköltség felmutatása nem szükséges.

A Pályázat Koordinálója:
DM Oktatási Központ
www.dmokp.uni.hu
dmkapcsolat@gmail.com
Tel.:70/406-8208