palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NanoDemo pályázat

mfa pályázatA nanotudomány és nanotechnológia a 100 nanométernél kisebb mérettartományba eső szerkezetekkel foglalkozik, ahol az anyagok tulajdonsága jelentősen megváltozik. Ilyen kis méretek esetén a jelenségek vizsgálata, ill. alkalmazása nem köthető egyetlen tudományághoz -, azaz multidiszciplináris, igényli a fizika, kémia, biológia, valamint a mérnöki tudományok, informatika ismeretét. A nanoalkalmazásoktól megoldást várunk a főbb gazdasági-társadalmi kihívásokra (környezetvédelem, energetika, egészségügy, élhetőbb, minőségibb élet). Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban a nanotechnológia a legdinamikusabban fejlődő K+F és üzleti területté vált és várhatóan minden szinten befolyásolja majd az életünket, a hétköznapi ember ismeretei erről igen csak korlátozottak. Szükségessé vált a laikusok számára is megfogalmazni, hogy milyen lehetőségeket és veszélyeket rejt, milyen előrevivő alkalmazásai ismertek. Ezért: Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet pályázatot ír ki nanotechnológiai kísérletek és alkalmazási demonstrációk összeállítására.

A NanoDemo pályázat célja, hogy a beküldött ötletek, megvalósítási vázlatok, kísérleti eszközök segítségével szórakoztató, de közérthető módon, bárki számára “kézzel foghatóan” bemutathatók legyenek az alapvető nanotechnológiai vonatkozású jelenségek.
A legjobb pályaműveket a Csodák Palotája időszaki kiállításán, valamint egy mozgó interaktív nanotechnológiai kiállításon ismerheti meg a nagyközönség. A pályaművek így a figyelem központjában lévő új terület bemutatásán keresztül várhatóan segítenek a mélyponton levő műszaki-természettudományos érdeklődés felkeltésében is.

Pályázati feltételek:
Pályázni maximum 5 oldal terjedelmű (A4, 12-es betűméret) pályaművel lehet. Pályázni egyénileg vagy max. 3 fős csoportokban lehet. Egy pályázó több pályaművel is jelentkezhet.

A pályaműnek tartalmaznia kell:

 • a jelentkező(k) nevét, cég/intézet megnevezését, elérhetőségét (telefon, e-mail)
 • a kísérlet/demonstráció megnevezését
 • a kísérlet/demonstráció fő célját közérthetően 3-5 mondatban (magyarul és angolul)
 • a kísérlet/demonstráció alapjául szolgáló jelenség elméleti tudományos, műszaki hátterét
 • a kísérlet pontos leírását – előkészítésének, bemutatásának módját, várt eredményét
 • a kísérlet/demonstráció anyag- és eszközigényét (mikroszkóp, PC stb.), becsült költségeit,
 • önállóan működő, vagy csak demonstrátorral bemutatható kísérletről van-e szó,
 • képanyagot (video, mikroszkópos felvétel, fénykép) a kísérletről, demonstrációról (opcionális)

A pályaművek beérkezési határideje: 2011. február 11. 14.00 óra.

Postai beküldés esetén a cím: MTA MFA 1525 Budapest Pf. 49, a borítékon fel kell tüntetni “NanoDemo”.
Elektronikus beküldés (max 10MB-ig lehetséges): Szakolczai Krisztina címére: szakolczai@mfa.kfki.hu, a tárgymezőben NanoDemo megjelöléssel.

A pályázatokat minősítő zsűri elnöke Gyulai József akadémikus.
A zsűri tagjai neves nanotechnológiai szakértők és a General Electric egy képviselője.
A pályázat összdíjazása 750 000 Ft.
A General Electric különdíjat ajánlott fel.

A zsűri a díjazottakat egyszerű pontozással, nyílt szavazással jelöli ki. A zsűrinek lehetősége van helyezett(ek)et és különdíjazott(ak)at is megnevezni.

Az elbírálás fő szempontjai:

 • a nanotechnológia lehetőségeit/korlátait jól bemutató,
 • közérthető, didaktikailag jól felépített és magyarázott,
 • ismételhető, figyelemfelkeltő, tartós kivitelű kísérlet legyen.

Az eredményhirdetésre az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Tanácstermében kerül sor 2011. február végén. A pontos időpontról a pályázók e-mailben kapnak értesítést.

A nyeremények bruttó összegek, kifizetéséhez a pályázat kiírója a nyertessel legkésőbb 2011. április 15-ig szerződést köt. Amennyiben a nyertes a szerződéshez szükséges adatokat ez időn belül nem szolgáltatja, akkor a nyeremény kifizetésére nem lesz mód.

Az MTA MFA fenntartja a jogot hogy a NanoDemo pályázatra beérkezett kísérleti, ill. demonstrációs ötleteket a beküldő nevének feltüntetésével – a bírálat eredményétől függetlenül – felhasználja.

Forrás: http://www.mfa.kfki.hu