palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására

kormányzati portál pályázatA Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal pályázatot hirdet univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására.

A pályázat kódja: KAB-ME-16-A/B/C

A pályázat célja univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása, melyek illeszkednek a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumhoz. A pályázat keretében az iskolai színtéren univerzális, célzott és javallott prevenciós beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben megfelelő alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség, gyermekek és fiatal felnőttek részére, a szerhasználat súlyosságát tekintve kiemelten veszélyeztetett területeken.

A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória szolgálja:

  • „A” kategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program rendelkezik NEFI minősítéssel.
  • „B” kategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program nem rendelkezik NEFI minősítéssel, ugyanakkor a Pályázó vállalja, hogy a minősítést a program megkezdéséig megszerzi.
  • „C” kategória: A függőnek nem minősülő, de annak korai jeleit mutató szerfogyasztó személyek számára speciális intervenciók alkalmazása, közösségi programok megvalósítása, valamint a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztését szolgáló, célzott, javallott programok, képzések támogatásával. A kategória lehetőséget biztosít pedagógusokat, nevelőket, szociális munkásokat (akik már szakterületen dolgoznak) célzó érzékenyítő programokra és prevenciót elősegítő képzésekre is.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 150.000.000 Ft.

A három pályázati kategória közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége (bírálat eredménye) alapján történik

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész.

Pályázók köre:

  1. közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
  2. közhasznú alapítványok,
  3. közhasznú közalapítványok,
  4. egyházak,
  5. egyházi fenntartású intézmények,
  6. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
  7. non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt 2016. szeptember 1. és 2017. június 30. közötti időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be kategóriánként

 Támogatás mértéke:
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. Az államháztartásból származó bevétel nem minősül saját forrásnak.

Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás.

A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés alkalmával igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok beadási határideje: 2016. szeptember 25. 23:59

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító munkatársaitól kaphatnak az (1) 462-6676-os telefonszámon, valamint a kabpalyazat@nrszh.hu e-mail címen.