palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kábítószerügyi egyeztető fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására

kormányzati portál pályázatA Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázatot hirdet a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.

Pályázat kódja: KAB-KEF-16-A/B

A pályázat általános célja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok a helyi igényekre reagáló szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló KEF-ek folyamatos működésének támogatása, a koordinációs feladatok biztosítása, valamint a helyi drogpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó programok támogatása.

Pályázati kategóriák:

„A” kategória: A pályázat lehetőséget biztosít azoknak a már eddig is működő KEF-eknek, amelyek megfelelnek a KEF működés alapkritériumainak, hogy a támogatási időszak alatt a már elkészült, és a képviselőtestület/közgyűlés által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan programok kezdeményezését, kidolgozását, összehangolását és lebonyolításuk koordinálását megvalósítsák. A kategória keretében lehetőséget biztosítunk a KEF-eknek helyi felmérések lefolytatására, szakmai tanulmányútra, tapasztalatcserére vagy tanácsadásra, illetve jó gyakorlatokat bemutató megbeszélésekre, konferenciákra.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok koordinálásával a helyi igényekre épülő programok – szakmai egyeztetések, közösségi programok, speciális csoportfoglalkozások, rendszeres klubok – valósuljanak meg.

 „B” kategória: A pályázat további célja, hogy a fővárosban, Budapest kerületeiben, valamint a magyarországi régiókban új vagy újjá alakuló Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok jöjjenek létre, amelyek alkalmasak arra, hogy multidiszciplináris teamként, a területen működő intézmények és a helyi közösség bevonásával a „Nemzeti Drogellenes Stratégia a „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumból kiindulva meghatározzák a helyi szükségleteket,  az azokra adandó válaszokat, és kidolgozzák, végrehajtsák saját feladataikat és éves munkatervüket. A kategória keretében lehetőséget biztosítunk a  tapasztalattal nem rendelkező, fejlődni kívánó vagy újjá alakuló KEF-eknek helyi felmérések lefolytatására, szakmai tanulmányútra, tapasztalatcserére vagy tanácsadásra, ill. jó gyakorlatokat bemutató megbeszélésekre, konferenciákra.

A pályázatok értékelése során előnyt élveznek azok a pályázók, akik igazolják, hogy tevékenységüket helyi együttműködésben valósítják meg.

A pályázatok értékelése során előnyt élveznek azok a pályázók, akik igazolják, hogy tevékenységüket helyi együttműködésben valósítják meg.

Rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 55.000.000 Ft.

Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Az igényelhető támogatási összeg „A” kategóriában legalább 300 000 Ft és legfeljebb 900 000 Ft, „B” kategóriában legalább 300 000 Ft és legfeljebb 500 000 Ft. A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.

Támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével.

Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás.

A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés alkalmával igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2016. szeptember 1. és 2017. június 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • fővárosi önkormányzat
  • helyi önkormányzatok (budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei – kivéve kisebbségi önkormányzatok);
  • önkormányzati fenntartású intézmények;
  • önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén) vagy
  • közhasznú civil szervezetek (kizárólag regionális KEF esetén).

Letölthető dokumentumok

Pályázatok benyújtásának határideje: 2016. szeptember 25. 23:59

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító munkatársaitól kaphatnak az (1) 462-6676-os telefonszámon, valamint a kabpalyazat@nrszh.hu e-mail címen.