palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására

kormányzati portál pályázatA Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázatot hirdet a szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására, a felépülés-központú megközelítés előmozdítására.

A pályázat kódja: KAB-FF-16A/B

A pályázat célja a szenvedélybetegek kezelés-ellátásának területén megvalósuló fejlesztések támogatása. A pályázat keretében a jelenlegi droghasználati szokásokhoz igazodó, az új pszichoaktív anyagok megjelenésére is reagáló programok megvalósítására nyílik lehetőség.  A támogatás kiterjed a kezelés-ellátásba kerülést elősegítő beavatkozások fejlesztésére, az ellátási igényekhez illeszkedő terápiás programok támogatására, valamint a speciális szükségletű csoportok reintegrációját segítő programok megvalósítására. A pályázat keretében lehetőség van olyan szolgáltatók támogatására is, akik vállalják a józan, felépülőben lévő szenvedélybeteg személyek továbbképzésének biztosítását.

Pályázati kategóriák

  • „A” kategória: A megváltozott szerhasználati mintázathoz igazodó kiegészítő programok és modellértékű tevékenységek támogatása. A kategória lehetőséget biztosít a személyes segítő munkán túl az on-line felületen történő tanácsadásra is.
  • „B” kategória: A kábítószer-problémával küzdő, speciális szükségletű csoportok reszocializációját, reintegrációját segítő programok megvalósítása. A kategória lehetősége biztosít a józan, felépülőben lévő szenvedélybeteg személyek képzésének támogatására is.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 125.000.000 Ft.

A pályázaton legalább 1. 000. 000 Ft, illetve legfeljebb 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész.

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. Az államháztartásból származó bevétel nem minősül saját forrásnak.

Beadható pályázatok száma:  A két pályázati kategóriába egy pályázó egy kategóriában egy pályázatot nyújthat be. A forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége (bírálat eredménye) alapján történik.

Pályázók köre: 
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  1. közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
  2. közhasznú alapítványok,
  3. közhasznú közalapítványok,
  4. egyházak,
  5. egyházi fenntartású intézmények,
  6. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
  7. non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok,
  8. A felhívás keretében állami, egyházi, nem állami fenntartású, érvényes szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés birtokában szenvedélybetegek számára szociális alapszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatások/intézmények/fenntartók jogosultak pályázatot benyújtani. A fent nevezett szolgáltatások a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 39. §-a valamint 84. §-a szerinti szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatásokat látnak el.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok beadási határideje: 2016. szeptember 25.  23.59

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító munkatársaitól kaphatnak az (1) 462-6676-os telefonszámon, valamint a kabpalyazat@nrszh.hu e-mail címen