palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására

kormányzati portál pályázatA Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására.

A pályázat kódja: KAB-KT-16

A pályázat célja olyan kutatások támogatása, amelyek a lakosság számára a kábítószer-problémával kapcsolatos információk és összefüggések megismerését szolgálják, különös tekintettel az új pszichoaktív anyagok széleskörű megjelenésére.

A pályázat keretében az alábbi témakörökben lehet pályázni:

 • Droghasználati szokások és mintázatok, a szerhasználat kialakulását befolyásoló védő és kockázati tényezők, a különböző egészségkárosító magatartásformák összefüggéseinek vizsgálata különböző rizikócsoportok körében.
 • A szerhasználathoz társuló mentális zavarok, fertőző megbetegedések vizsgálata.
 • A drogfogyasztással összefüggő társadalmi költségek becslésére irányuló kutatások.
 • Intervenciók monitorozására irányuló vizsgálatok.
 • Problémás droghasználat becslése.

A pályázatok értékelése során az országos lefedettségű, nemzetközi szakirodalomba illeszkedő, módszertanilag jól kidolgozott pályázati programok előnyt élveznek.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 50.000.000 Ft.

Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 4.000.000 Ft, illetve legfeljebb 10.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész.

Támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. Az államháztartásból származó bevétel nem minősül saját forrásnak.

Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés alkalmával igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 1. közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
 2. közhasznú alapítványok,
 3. közhasznú közalapítványok,
 4. egyházak,
 5. egyházi fenntartású intézmények,
 6. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
 7. non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok,
 8. Magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaságok, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásban szereplő kutatás-fejlesztési tevékenységük árbevétele eléri a teljes árbevételük 50%-át.

Letölthető dokumentumok

Az pályázatok beadási határideje: 2016. szeptember 25. 23:59 

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító munkatársaitól kaphatnak az (1) 462-6676-os telefonszámon, valamint a kabpalyazat@nrszh.hu e-mail címen