palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatások programjainak támogatására

kormányzati portál pályázatA Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal pályázatot hirdet univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására.

A pályázat kódja: KAB-AL-16

A pályázat célja az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek alaptevékenységét kiegészítő szolgáltatásainak támogatása, humánerőforrás és infrastrukturális fejlesztése a „Nemzeti Drogellenes Stratégia” című dokumentum, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szemléletének és prioritásainak figyelembevételével.

A pályázat keretében a szakmai feltételek javítására (fejlesztéssel, bővítéssel, átalakítással összefüggésben felmerülő költségek fedezetére, berendezési tárgyak, bútorok, számítógép, telefonvonal, fénymásoló készülék vásárlása, felhalmozási költségekre, felújításhoz, állagmegóváshoz szükséges költségekre), szolgáltatásvásárlásra (pl.: jogi tanácsadás, szupervízió) illetve a hiányzó szakember adott időszakra szóló költségeinek fedezetére van lehetőség.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 110.000.000 Ft.

A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész.

Támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. Az államháztartásból származó bevétel nem minősül saját forrásnak.

Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás.

A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés alkalmával igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget.

Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be kategóriánként.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  1. közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
  2. közhasznú alapítványok,
  3. közhasznú közalapítványok,
  4. egyházak,
  5. egyházi fenntartású intézmények,
  6. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
  7. non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok beadási határideje: 2016. szeptember 25. 23:59

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító munkatársaitól kaphatnak az (1) 462-6676-os telefonszámon, valamint a kabpalyazat@nrszh.hu e-mail címen.