palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kisiskolák tehetségsegítő programjának támogatására

EMET pályázatAz Emberi  Erőforrások  Minisztériuma pályázatot  hirdet  a kisiskolák tehetségsegítő programjainak támogatására. A pályázat célja: a kisiskolai  tehetségazonosítást, tehetséggondozást és tehetségfejlesztést szolgáló programok kidolgozásának és megvalósításának támogatása.

A pályázat kódja: NTP-KKT-A-13 

A támogatás formája és mértéke

  • A  projekt  összes  költségének  100%-a  elszámolható,  a  pályázathoz  saját  forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100%.
  • A  pályázaton  legalább  500.000  Ft,  illetve  legfeljebb  1.000.000  Ft  vissza  nem térítendő támogatás igényelhető.
  • A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás.

Támogatható tevékenységek 

  • Új  kezdeményezés  esetében  legalább  30  órás  kisiskolai  tehetséggondozó  program kidolgozásának  és  megvalósításának,  már eredményesen  működő  program  esetében pedig  legalább  60  órás  kisiskolai  tehetséggondozó  program megvalósításának támogatása.
  • Legalább három egymást követő napon megszervezendő tematikus tehetséggondozó foglalkozás lebonyolítása, és a résztvevő tehetséges kisiskolai diákok produktumainak önálló vagy csoportos bemutatása.
  • A  tehetséggondozáshoz  célirányosan  kapcsolódó  személyi  és  tárgyi  feltételek megteremtésének  támogatása,  amely  azonban jelen  pályázat  keretében  önmagában nem igényelhető.
  • A  tehetséggondozó  program  tevékenységéhez  kapcsolódó  rendezvény  (Pl. Tehetségnap,  bemutató  előadás,  kiállítás) lebonyolításának  támogatása,  amely azonban jelen pályázat keretében önmagában nem igényelhető.
  • A  tehetséggondozó  program  tevékenységéhez  kapcsolódó  koncert/színház/tánc előadás,  múzeum,  kiállítás  meglátogatása, amely  azonban  jelen  pályázat  keretében önmagában nem igényelhető.

Pályázat benyújtására jogosultak: A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül – azon általános iskola, amely kisiskolának minősül.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásának határideje:  2014.  január  23

A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 10 -20.

A pályázattal kapcsolatos további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphat:

  • szakmai tartalommal kapcsolatban: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda,  1363 Budapest, Pf. 49., Pobozsnyi Ilona, telefon:  (06-1)-235-7219, e-mail: ntp@ofi.hu;
  • pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatban: a www.emet.gov.hu honlapon, valamint  az  ott  feltüntetett  ügyfélszolgálati elérhetőségeken,  e-mail: ntp@emet.gov.hu

 

Link: Pályázat kisiskolák tehetségsegítő programjának támogatására