palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Kisoroszi Szigetorrban büfé üzemeltetésére

Kisoroszi Község Önkormányzata pályázatot ír ki a Szigetorrban lévő Kisoroszi 010/1 hrsz. alatti ingatlanon található bérleményben történő büfé üzemeltetésére, a 016/2 hrsz. alatti ingatlanon kemping üzemeltetésére, továbbá a 010/1 hrsz. alatti ingatlanon a parkoltatási tevékenység üzemeltetésének átvételére.

Általános pályázati tájékoztató:

A 200 m2 alapterületű büfé épület természetben a 010/1 hrsz-ú, szigetorri sportpálya területén található, az épületegyütteshez 52,5 m2 betonozott teraszrész tartozik (a továbbiakban együtt: bérlemény), az épület vízzel, árammal ellátott. Az ingatlan Kisoroszi Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.

A 010/1 hrsz. alatti ingatlanon, a parkoltatás Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról szóló 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendeletet szerint történik. A rendelet a pályázati kiírás mellékletét képezi.

A kemping a 016/2 hrsz. alatti ingatlanon található, az Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni a kemping üzemeltetési jogát. A kemping területén hideg víz és mellékhelyiség található. Az üzemeltetést Kisoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a kempingezőhelyek használatáról szóló 7/2017. (VI.18.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően kell ellátni. A rendelet a pályázati kiírás mellékletét képezi.

A működéshez szükséges minden vonatkozó és szükséges hatósági engedélyt és hozzájárulást, a nyertes pályázónak kell biztosítania.

A nyertes pályázó a vendéglátó egységet, a kempinget és a parkolót saját felelősségére köteles rendeltetésszerűen üzemeltetni, szakképzettséggel rendelkező dolgozót foglalkoztatni, a vonatkozó jogszabályokat betartani.

A pályázóknak előzetes egyeztetés alapján lehetőségük van a helyszínek megtekintésére.

A pályázat közzétételének helye és ideje: www.kisoroszi.hu, valamint az Önkormányzat hirdetőtáblája, 2018. február 22. és 2018. március 14-e között.

Az ajánlati dokumentációt a pályázati felhívás közzétételét követő 3 napon belül a www.kisoroszi.hu, valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján közzétesszük.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. március 14. (szerda) 12:00 óráig

A pályázatot zárt borítékban Kisoroszi Község Polgármesteréhez (Molnár Csaba polgármester, 2024 Kisoroszi, Széchenyi u. 93.) kell benyújtani. Tel: 26/392-015).

A borítékon kérjük feltüntetni:  „Szigetorr pályázat” „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!”

Bontás: A pályázatra nyitva álló határidő lejártát követően a bontást a Jegyző végzi. A bontás nyilvános. A bontás helye: Kisoroszi Községháza 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93. A bontás időpontja: 2018. március 14. (szerda) 12:00 órától

Hiánypótlás: a felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül

A pályázat elbírálásának módja: Képviselő-testületi döntés, nyilvános, tematikus közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésen.

Helye: 2024 Kisoroszi, Hősök tere 1. szám alatti művelődési ház.

Időpontja: 2018. március 23. (péntek) 18:00 óra

Az üzemeltetés feltételei:

  1. Az üzemeltetés 1+2 év
  2. A pályázónak a jogszabályokban előírt szakmai képesítéssel és vállalkozói engedéllyel, jogi társaság esetében tevékenységi körrel rendelkezni kell, vagy a szerződéskötés időpontjáig meg kell szereznie
  3. A bérleti és üzemeltetési díjak megfizetése.
  4. A nyertes pályázó számára a sikeres együttműködés esetén, az Önkormányzat a további együttműködésre elsőbbséget biztosít.

A pályázat érvényességéhez szükséges kötelezően benyújtandó dokumentumok:

  • Üzleti tervek (a pályázatnak tartalmaznia kell a kemping és a büfé működtetésére és fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket a hatályos jogi és önkormányzati szabályozással összhangban)
  • Vállalkozás bemutatása, tevékenység részletezése
  • Nullás igazolás (NAV egységes és helyi adók)
  • Megajánlott bérleti és üzemeltetési díjak forintban (nettó), ezen belül a büfé és a kemping üzemeltetésére vonatkozó ajánlat, továbbá a parkoltatási tevékenység üzemeltetésére vonatkozó ajánlat.

A bérleti díj évente az infláció mértékével növekszik.

  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a kiíró Önkormányzat, – a település hivatalos honlapján (www.kisoroszi.hu) és a közmeghallgatáson – közzé teheti.

A működtetés alapja: Az Szigetorrba érkező és ott pihenő vendégek kiszolgálása és nyugalmának biztosítása. A környezetünk és természeti értékeink fokozott védelme, különös tekintettel arra, hogy a terület a Duna –Ipoly Nemzeti Park része, kiemelt természetvédelmi terület.

Letölthető dokumentumok

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a kisoroszi lakosok pályázatai.

A nyertes pályázóval az Önkormányzat bérleti és üzemeltetési szerződést köt, melyben részletesen szabályozza az üzemeltetések feltételeit.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat bármely szakaszában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki.

Kisoroszi, 2018. február 14.

Molnár Csaba sk.
polgármester