palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Azonnal cselekszünk – Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzésére

Az OFA Nonprofit Kft. a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján pályázatot hirdet az „Azonnal cselekszünk” elnevezésű támogatási program keretében Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében.

Pályázati azonosító: ACS_MEGŐRZŐ

A program alapvető célja a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával.

Program keretében nyújtott támogatások
Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében.

A pályázók köre
A pályázati program keretében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 33. §-a, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 58.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadók pályázhatnak, az alábbi kivétellel:

  • költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH GFO kód: 3)
  • nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH GFO kód: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofit gazdasági társaság KSH GFO kód 57)
  • jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH GFO kód: 6)
  • egyéb gazdasági szervezet (KSH GFO kód:7)
  • egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (KSH GFO kód: 8)
  • önálló vállalkozó (KSH GFO kód: 23)

Pályázat benyújtására jogosult:

Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében támogatásra az az Mt. 33.§-a szerinti munkáltató pályázhat, aki

  • a legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, és
  • munkaviszonyban foglalkoztatja azon munkavállalókat, akiknek munkaviszonyát a működésével összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással megszüntetné.

Rendelkezésre álló forrás
program keretében nyújtott támogatások forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének 2014., 2015., 2016., és 2017. évi központi kerete, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2016. és 2017. évi tartaléka.
Rendelkezésre álló keret: 2.600.690.499 Ft

A pályázat területi korlátozása: A pályázat megvalósításának helyszíne Magyarország

Pályázat tartalma
Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében
A vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a csoportos létszámcsökkentések megelőzése, a meglévő munkahelyek megtartásának elősegítése, a munkáltatók átmeneti működési problémáinak kezelése, gazdasági szerkezetváltásának, foglalkoztatási struktúraváltásának segítése, valamint a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók munkahelymegőrzésének támogatása.

Támogatható tevékenységek: Munkahelymegőrző támogatás az Flt. 18. §, valamint a 6/1996. (VII.16) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról (továbbiakban: 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet) 18/C. §-ban rögzítettek szerint nyújtható, legfeljebb 6 hónap időtartamra.

a) Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében, a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók részére átmenetileg a korábbinál rövidebb időtartamú munka biztosítása esetén.
A munkáltató támogatásra pályázhat, amennyiben az átmeneti gazdasági nehézségeinek kezelése érdekében, a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalókat a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében, – a pályázat benyújtását megelőző hónapban, a munkavállaló munkaszerződésében rögzített munkaidőhöz képest, – rövidebb időtartamú munka biztosításával, munkaviszonyban foglalkoztatja.
A program keretében munkahelymegőrző támogatás kérhető arra a kieső munkaidőre, amikor a munkavállaló – a munkáltató működésével összefüggő okból – ténylegesen munkát nem végez, amennyiben a ténylegesen munkával töltött idő mértéke az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidőnél legalább 25%-kal kevesebb, de legalább az általános teljes napi munkaidő felét (4 óra) eléri, valamint a munkavállaló munkaideje a pályázat benyújtását megelőző hónapban a munkaszerződésében rögzített munkaidőhöz képest nem csökken.
A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a munkavállalóval kötött módosított munkaszerződés tartalmazza a tényleges, ledolgozott, valamint az elrendelt napi munkaidő-csökkentés miatt le nem dolgozott munkaidőt és az arra járó keresetet, mely az OFA Nonprofit Kft. által kerül támogatásra. A munkáltató a támogatás odaítéléséről szóló értesítést követően a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalóval közösen módosítja a munkavállaló munkaszerződését.

b) Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a vállalkozások részére a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók megtartása, a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében
A munkáltató támogatásra pályázhat, átmeneti nehézségeinek kezelése érdekében, amennyiben a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett, munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalót teljes munkaidőben megtartja. Teljes munkaidőnek a létszámcsökkentésben érintett munkavállaló munkaszerződésében a pályázat benyújtását megelőző hónapban rögzített munkaidejét kell tekinteni, mely legalább az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő felét (4 óra) eléri.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke, támogatásintenzitás, elszámolható költség

Munkahelymegőrző támogatás mértéke a) Munkahelymegőrző támogatás mértéke a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók részére átmenetileg a korábbinál rövidebb időtartamú munka biztosítása esetén a program keretében a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállaló által a munkáltató működésével összefüggő okból elrendelt napi munkaidő-csökkentés miatt le nem dolgozott munkaidőre eső munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a támogatható, melynek mértéke nem haladhatja meg a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalónak a támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő munkabére és szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90%-át. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. A pályázat benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni. A támogatás legfeljebb 6 hónapra nyújtható.
Elszámolható költség: a munkavállaló által a munkáltató működésével összefüggő okból elrendelt napi munkaidő-csökkentés miatt le nem dolgozott munkaidőre eső munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó

b) Munkahelymegőrző támogatás mértéke a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók megtartása esetén a program keretében a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalónak a támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő munkabére és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90%-a. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. A pályázat benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni. A támogatás legfeljebb 6 hónapra nyújtható.
Elszámolható költség: a munkavállalónak a támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő munkabére és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója.

Letölthető dokumentumok

A pályázat linkje:

Azonnal cselekszünk – Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzésére

A pályázatok benyújthatók:
A pályázati felhívás megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2020. december 31-ig illetve visszavonásig.

Az OFA Nonprofit Kft. az eredményes pályázás elősegítésének érdekében tájékoztatást és térítésmentes tanácsadást biztosít az OFA Nonprofit Kft. központi irodájának munkatársai (tel.: 06-1-555-2900/6. menüpont) és a regionális irodáinak munkatársai közreműködésével, elérhetőségük megtalálható az OFA Nonprofit Kft. honlapján (www.ofa.hu).