palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat könyvesboltoknak a Hermész-díj elnyerésére

A Hermész-díj pályázat útján nyerhető el. A Hermész-díjat azok a könyvesboltok nyerhetik el, amelyek megfelelnek a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek. A pályázaton valamennyi magyarországi könyvesbolt részt vehet.

A Hermész-díj pályázati feltételei:

1. A könyvesbolt választéka – profiljától függően – eleget tesz az alábbi követelményeknek:

 • a könyvesbolt kínálata reprezentálja az adott profilt,
 • a magyar és világirodalom kortárs és klasszikus műveiből a tárgyévet megelőző évben megjelent művek legalább 50%-át kínálja,
 • a gyermek- és ifjúsági irodalom alkotásaiból a tárgyévet megelőző évben megjelent művek legalább 50%-át kínálja,
 • idegen nyelvű könyvesbolt esetén a választék folyamatosan legalább 1000 címből áll,
 • a könyvesboltnak legalább 3 éves működést kell igazolni,
 • évente maximum 8 pályázó részesülhet a díjban.

2. A könyvesboltban folyamatosan biztosított az idegen nyelvű kiszolgálás.

3. A pályázó rendelkezzen olyan adatbázissal, amely tartalmazza a magyarországi, illetve a határainkon kívüli magyar nyelvű és a piacon beszerezhető kiadványok adatait, és kívánságra azok beszerzését vállalja.

4. A pályázó évente legalább hat rendezvényt szervez, amely lehet könyvbemutató, író-olvasó találkozó, részvétel könyvvásárokon, irodalmi, zenei vagy más esemény.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó adatait (a pályázó neve és címe, a könyvesbolt neve, címe és profilja),
 • a működési engedély másolatát,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása,
 • a pályázó önértékelését az adott évről, benne a megvalósított programok dokumentálását is,
 • a kiadók ajánlását és egyéb referenciákat.

A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Művészeti Főosztály címére (1055 Budapest, Szalay u.12-14.) kell benyújtani az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 15 napon belül.

A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszter által felkért Szakmai Bizottság értékeli, és döntésre a miniszter elé terjeszti.

A nyertes pályázó jogosult a Hermész-táblát a könyvesboltban kihelyezni.

A Bizottság javaslatára az oktatási és kulturális miniszter a Hermész-díjat visszavonhatja, ha a könyvesbolt a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek már nem felel meg, vagy egyébként méltatlanná válik a Hermész-díjra.

A Hermész-díj átadására az Ünnepi Könyvhéten, ünnepélyes keretek között kerül sor.

A díjazott könyvesboltok valamint a Szakmai Bizottság névsora az Oktatási és Kulturális Közlönyben és az OKM honlapján megjelenik.