palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatására

Pályázat megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatására.

Pályázat kódja: FOGLALKOZTATÁS 2019

A pályázati program átfogó célja a megváltozott munkaképességű személyek – beleértve az egészségkárosodott és fogyatékos személyeket is – társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, valamint foglalkoztatásának elősegítése integrációs célú fejlesztések, innovatív szakmai programok és a foglalkoztatásukat népszerűsítő rendezvények révén.

Támogatható programok és a támogatás mértéke

 • „A” komponens – Halmozottan hátrányos helyzetű, egészségkárosodott vagy fogyatékos fiatalok elhelyezkedésének támogatása, mentorálása: 32.000.000 Ft
 • „B” komponens – Atipikus foglalkoztatási formában történő elhelyezés segítése nyílt munkaerőpiaci munkáltatónál: 24.000.000 Ft
 • „C” komponens – Azonos célcsoportba tartozó megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek nagyobb létszámban álláshelyet biztosító munkáltatóknál történő elhelyezése érdekében mentorálás támogatása: 32.000.000 Ft
 • „D” komponens – “Bölcső” munkahelyen a gyakorlatszerzés támogatása: 32.000.000 Ft
 • „E” komponens – Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő innovatív szakmai programok és foglalkoztatást népszerűsítő rendezvények támogatása: 35.000.000 Ft
 • „F” komponens – Duo-Day – Neked Munka, Nekem Álom 2020. évi megrendezése: 21.000.000 Ft
 • „G” komponens – Foglalkozási integrációt segítő programok: 23.000.000 Ft

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 199.000.000 Ft

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

„A” komponens esetén: Olyan, legkésőbb 2018. január 1-jén létrehozott szervezet/intézmény, mely alapító dokumentuma szerint 16-30 év közötti fogyatékos (SNI) fiatalok oktatásával, szak-, felnőtt- vagy felsőoktatási képzésével, pályaorientációjával vagy munkavállaláshoz szükséges kompetenciáinak fejlesztésével foglalkozik.

Pályázók lehetnek továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály által nyilvántartott és honlapján közzétett foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezetek.

„B”, „C” és „D” komponensek esetén: A Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály által nyilvántartott és honlapján közzétett foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezetek. Pályázók lehetnek továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok által nyilvántartott, magán-munkaközvetítői tevékenységet végző szervezetek [Amennyiben a pályázó e körbe tartozik, igazolnia szükséges, hogy a pályázat benyújtásakor a kormányhivatal magán-munkaközvetítői nyilvántartásában szerepel].

„E” komponens esetén: Legkésőbb 2018. január 1-jén létrehozott, megváltozott munkaképességű személyeket – beleértve a fogyatékos és egészségkárosodott embereket is – tömörítő vagy segítő szervezetek, intézmények.

„F” komponens esetén: Jelen komponens esetében kizárólag konzorcium pályázhat.

A konzorcium vezetőjével szembeni elvárások: alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, foglalkozási rehabilitációja vagy munkaerőpiaci integrációja érdekében történő működésnek; legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a „Neked munka, nekem álom!” program vonatkozásában.

A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások: alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, foglalkozási rehabilitációja vagy munkaerőpiaci integrációja érdekében történő működésnek; a pályázati kiírás megjelenése előtt legalább 1 évvel alapított szervezetek lehetnek tagjai a konzorciumnak.
Amennyiben a konzorciumvezető vagy a konzorciumi tagszervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják.

„G” komponens esetén: E komponens esetében kizárólag konzorcium pályázhat; a konzorcium tagok száma legfeljebb 3 lehet. A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások: A „2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény alapján legalább 5 éve alapított civil szervezet, továbbá

 • legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Jobb Velünk a Világ program vonatkozásában,
 • legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés vonatkozásában,
  vagy
 • legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Segítő Vásárlás vonatkozásában
  A konzorcium vezetőjével szembeni további elvárások:

A konzorcium vezető alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása vagy munkaerő piaci integrációja érdekében történő működésnek.

Amennyiben egy szervezet több pályázati komponensre is be kívánja nyújtani pályázatát, akkor komponensenként külön-külön pályázati adatlapot (továbbá annak kötelező mellékleteit) és költségvetési táblázatot kell benyújtania, továbbá a regisztrációs díjat is adatlaponként kell megfizetnie! Egy pályázó maximum két komponens tekintetében lehet nyertes, kivéve a konzorciumi pályázatokat.

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka
A megvalósítási időszak komponensenként eltérő, a Pályázati Útmutató által meghatározottak szerint.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

Benyújtási határidő: 2019. október 31.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOGLALKOZTATÁS 2019)

A pályázatot egy példányban valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a pályázati adatlapot Word, költségvetést és az Adatok táblát Excel formátumban kérjük a CD-n, DVD-n – nem szkennelve). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

További információ:
NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: foglalkoztatas2019@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Pályázat megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatására