palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Roma nemzetiségi civil szervezetek költségvetési támogatására

Pályázat Roma nemzetiségi civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatására.

A pályázati kiírás célja a roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a roma nemzetiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló célra, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében nyújtott támogatás.

Pályázati kategória kódja: ROMA-NEMZ-CISZ-20

Pályázat benyújtására jogosultak:

  • a 2017. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, a létesítő okiratában (alapszabály, alapító okirat) rögzített cél szerint konkrétan megjelölten a roma nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) tevékenységet folytató, illetve érdekképviseletet ellátó civil szervezetek.

A pályázat megvalósítási időszaka: 2020. január 1. – 2020. december 31.

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg: 200.000.000 Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint, a felső határa 5.000.000 forint.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.
Támogatás intenzitása 100%.
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik.
A Támogató a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja

Támogatható tevékenységek:

  • roma nemzetiségi civil szervezetek működése és feladatellátása.

Pályázati díj: 3000 Ft.

Letölthető dokumentum

Pályázat roma nemzetiségi civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatására

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 1. 23:59

A pályázattal kapcsolatos további információkat a www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.