palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat mezőgazdasági gyakornokprogramokban való részvételre 2011

vkszi pályázatPályázati felhívás az Amerikai Egyesült Államokban, Dániában, Franciaországban, Hollandiában, Németországban, Svájcban és Svédországban szervezett mezőgazdasági gyakornokprogramokban való részvételre

A  következő meghallgatás időpontja: 2011. május 19-én 10 órától Intézetünk székhelyén (Budapest XXII., Park utca 2.).

A Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban VM) támogatásával, az VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (továbbiakban VM VKSZI) pályázatot hirdet fiatal agrárszakemberek, valamint az agrár felsőoktatásban, illetve középfokú szakképzésben résztvevő hallgatók részére, az Amerikai Egyesült Államokban, Dániában, Franciaországban, Hollandiában, Németországban, Svájcban és Svédországban szervezendő mezőgazdasági gyakornoki programban való részvételre.

A részvétellel kapcsolatos ügyintézést VM VKSZI munkatársai végzik.

A program célja:

 • külföldi szakmai gyakorlat- és tapasztalatszerzés,
 • korszerű mezőgazdasági technikák és technológiák megismerése,
 • családi gazdaságok és más mezőgazdasági vállalkozások működésének tanulmányozása,
 • tapasztalatszerzés az EU gazdaságairól,
 • az idegennyelv-tudás fejlesztése, tökéletesítése,
 • szakmai nyelv elsajátítása,
 • más nemzetek kulturális értékeinek, az emberek gondolkodásmódjának és mentalitásának megismerése,
 • kapcsolatépítés,
 • a vidékfejlesztés, a vidéki életmód lehetőségeinek megismerése,
 • a mezőgazdasági támogatások, pályázatok formáinak vizsgálata.

A program ismertetése:

A gyakornokok – érdeklődési területüknek megfelelően – az agrárágazat különböző szakterületein alapvetően fizikai farmgyak_plakat_1munkát végeznek. Megkülönböztetett helyzetüknél fogva azonban – nem szezonális bérmunkások, hanem gyakornokok – biztosított számukra a gazdaság teljes tevékenységére való rálátás, részesei a család és a gazdaság (farm) mindennapi életének, és lehetőségük van különböző oktatási programokban való részvételre is. A program időtartama 3-18 hónapig terjedhet, amely a fogadó ország (szervezet) által biztosított szakmai tartalomtól függően változik. A gyakornokok munkájukért általában ingyenes szállást és ellátást, valamint programonként eltérő, meghatározott összeg2, illetve a munkatevékenységtől függő mérték2 zsebpénzt is kapnak. Az elhelyezés többnyire a fogadó családoknál, a gazdaságokban, vagy, külön térítés ellenében, bérelt lakásokban történik.

A pályázat benyújtásának általános feltételei:

Olyan 18 és 30 év közötti, független családi állapotú, agrárvégzettséggel és a megkívánt szakmai gyakorlattal rendelkező, illetve agrár szakképző intézményben tanuló fiatalok jelentkezését várjuk, akik megfelelnek az alábbi általános feltételeknek:

 • kiváló egészségi állapot,
 • büntetlen előélet,
 • a kapcsolattartást biztosító szintű angol, német, illetve francia nyelvtudás,
 • a mezőgazdasági munkához való kötődés, motiváltság, az ismeretek, tapasztalatok bővítésében való érdekeltség,
 • alkalmazkodóképesség, önállóság,
 • az adott ország munkavégzési követelményeinek elfogadása, a gyakran nehéz fizikai munka vállalása, illetve ennek megfelelő munkabírás.

A gépjárművezetői engedély (személygépkocsi és mezőgazdasági vontató) a programok többségénél előnynek minősül.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás
Részletes programismertető
Excel tábla jelentkezéshez
Beszámoló készítés szempontjai
Nyilatkozat

A pályázat benyújtásának rendje:

A pályázatok benyújtására vonatkozó dátumok, vagyis a jelentkezési határidőket és a meghallgatási időpontok megtalálhatóak a honlapon letölthető file-ok között a „Jelentkezési határidők, meghallgatási időpontok” című dokumentumban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megfelelő gazdaság/ farm megtalálása átlagosan 3-4 hónapot vesz igénybe, ezért célszerő a pályázatokat minél előbb benyújtani.

A szakmai rátermettség és az idegennyelv-tudás felmérése személyes meghallgatáson történik, amelyet az VM VKSZI évente szervez a fent említett dokumentumban közzé tett időpontok szerint.

Regisztrációs díj:

A farmgyakornoki programok regisztrációs díja: 5000 Ft. Amennyiben a jelentkező egyszerre több országba nyújtja be pályázatát, a regisztrációs díj nem halmozódik: továbbra is csak egyszer kell befizetni a díjat.

A regisztrációs díj befizetése csekken történik, melyet az ügyintéző juttat el a jelentkezőhöz. Miután a jelentkező elküldte a pályázati anyagát az VM VKSZI-hez, az ügyintéző a meghallgatásra behívó levéllel együtt kipostázza a csekket is. (Meghallgatáskor kérjük a befizetett csekk bemutatását.) A pályázó jelentkezését csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a regisztrációs díjat befizette.

A pályázatokat az VM VKSZI honlapján letölthető adatlap(excel tábla) kitöltésével (mentse le a gépére, majd a mentet verziót töltse ki és küldje el), az ott felsorolt mellékletek csatolásával, valamint az aláírt nyilatkozattal egy nyomtatott példányban, postai feladással az alábbi címre kell beküldeni:

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
1223 Budapest Park utca 2.

Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel: „Pályázat farmgyakorlaton való részvételre” és jelöljék meg az adott országot is. A pályázati adatlapot elektronikus formában, az alábbi táblázatban szereplő e-mail címére is meg kell küldeni.

Az egyes programok, a programonként eltérő lehetőségek és feltételek, az VM VKSZI hivatalos honlapján, a www.vkszi.hu címen, a Képzési Igazgatóság szolgáltatásai/ Farmgyakorlatok menüpont alatt olvasható.

Érdeklődni az alábbi telefonszámon és e-mail címen lehet:

Célország
Amerikai Egyesült Államok, Dánia, Franciaország, Hollandia, Németország, Svájc, Svédország
Tel: 06 1/ 36 28 136; (06 1/ 36 28 100)
farmgyakorlat@vkszi.hu