palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zöldtan-óra pályázat

zoldtanóra pályázatIndulj osztályoddal/diáktársaiddal a Tesco környezetvédelmi pályázatán, és nyerj egy környezetismereti kirándulást a Dunakeszi-Gödön lévő zöld Tesco áruházba! Felső tagozatos diákok vagytok, és egyben elkötelezett környezetvédők?
Itt az alkalom, hogy bebizonyítsátok együtt, milyen sokat is tesztek a környezetért! Írjatok közösen egy egyoldalas (szóközökkel együtt maximum 3000 karakteres) ötletes, kreatív fogalmazást arról, hogy mit tesztek iskolátok, környezetetek védelméért, illetve a jövőben még mit szeretnétek tenni a környezet megóvása érdekében!

Kiíró:Tesco-Global Áruházak Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.)
Pályázat címe:
Zöldtan-óra
Pályázók köre:Magyarországon működő ökoiskolák – a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium nevében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiírt pályázaton elnyert „ökoiskola” címmel rendelkező iskolák – felső tagozatai (általános iskolák 5-8. évfolyamos osztályai, vagy diákcsoportjai)

Beadási határidő: 2011. április 22.

Bevezető
A Tesco áruházlánc elkötelezett a környezet védelme mellett. Stratégiájának fontos eleme, hogy jelentősen hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez, és a Föld természeti kincseinek megőrzéséhez. Környezetvédelmi erőfeszítéseinek két fő területe az energiafelhasználás és a hulladék-kibocsátás csökkentése.

A Tesco hisz abban, hogy a jövő az alacsonyabb és hatékonyabb energiafelhasználásé, ezért azt tűzte ki célul, hogy 2020-ra nominálisan a felére csökkenti épületeinek károsanyag-kibocsátását a 2006-os bázisévihez képest.

A Tesco folyamatosan növeli zöld áruházainak számát. Mind az újonnan épült üzletek, mind a régiek átalakítása során számos innovatív, az energiafogyasztás csökkentését célzó, illetve a fosszilis energiahordozók kiváltását lehetővé tevő megoldást vezetett be.

Ezek közé tartozik többek között:

 • geotermikus energia hasznosítása meleg víz előállítására és az épületek fűtésére-hűtésére;
 • zöldtető alkalmazása az épület hőszigetelésének javítására;
 • napkollektorok használata meleg víz előállítására;
 • komplex, több mint 1000 négyzetméter felületű napkollektor-rendszer a budaörsi áruház tetején hűtésre-fűtésre és meleg víz előállításra (az ország legnagyobb ilyen jellegű berendezése);
 • napelemek alkalmazása áramtermelésre (5, 20, illetve 100 kilowatt teljesítménnyel);
 • hűtő-fűtő közegek energiájának visszanyerése;
 • természetes hűtőközegek alkalmazása;
 • ajtók felszerelése a hűtőbútorokra (30-40 százalékos energia-megtakarítás érhető el).

A Tesco számos hazai zöld áruháza közül kiemelkedik a Dunakeszi-Gödön nyílt hipermarket, amely a közép-kelet európai térség legzöldebb áruházának számít. Az áruház környezetterhelése (szén-dioxid egyenértéken számolva) egy hasonló méretű áruházénak a fele, jelentős mértékben csökkentve ezzel a károsanyag-kibocsátást.

Az áruháznak már a színe is eltér a megszokott kék-fehértől. Az eladótérbe neonfény helyett természetes fényt vezettek be és nagy szerepet játszanak a világításban az áruház oldalán elhelyezett ablakok is. A sok ablakfelületet korszerű árnyékoló rendszerrel látták el, amely az aktuális fényviszonyoknak megfelelően szabályozható, így jelentősen hozzájárul az energiafelhasználás csökkentéséhez. A hűtőbútorok (hűtőpultok) ajtókkal vannak felszerelve, így nem hűtik az egész áruházat, és az árut is jobban védik a minőségromlástól. A hűtőpultokat speciális LED világítással szerelték fel, amely egyrészt kevesebb energiát használ fel, mint a hagyományos izzók, másrészt kevesebb hőt bocsát ki, amely nem elhanyagolandó körülmény egy hűtő belsejében. Az energia-megtakarítás tekintetében fontos helyszín a raktár és az áruház teteje is. A raktárában speciális szolárcsöveken keresztül bevezetett természetes fény szolgáltatja a világítást, a tetőn pedig számos napelem és napkollektor sorakozik, amelyeket áramfejlesztésre, meleg víz előállításához, illetve fűtéshez és hűtéshez használnak. A zöld megoldások sora a tetőn található panelekkel sem teljes még, hiszen Közép-Európa legzöldebb hipermarketje a földből is nyer energiát. Egy úgynevezett talajszondás hőszivattyú gondoskodik arról, hogy az áruház közelében begyűjtött geotermikus energiát megfelelően hasznosítsák. A kiszivattyúzott földhőt télen az épület fűtésére használják, nyáron pedig az épületből a talajba juttatják a hőt, jelentősen növelve ezzel a hűtés hatékonyságát.

A pályázat célja
A Tesco-Global Áruházak Zrt. egyedülálló lehetőséget kínál azon ökoiskolák számára, amelyek fontosnak tartják a diákok környezettudatosságának fejlesztését. A megpályázható program során a gyermekek egy rendhagyó környezetismeret óra keretében, a Dunakeszi-Gödön lévő Tesco hipermarket területén elméletben és gyakorlatban is megismerkedhetnek az alternatív energiafelhasználás és energia-megtakarítás lehetőségeivel. A Tesco szakértője segítségével olyan ismeretekhez juthatnak hozzá a diákok, amelyeket a mindennapokban, otthon és az iskolában is hasznosíthatnak annak érdekében, hogy egy környezettudatosabb jövőt építsenek.

A rendhagyó környezetismereti kirándulások 2011. május-június és szeptember-október hónapokban kerülnek megrendezésre. Egy rendhagyó környezetismeret óra teljes időtartama kb. 3,5 – 4 óra, amely magában foglalja az áruház végiglátogatását, az ezt követő frissítő ebédet és egy, a résztvevő diákok számára összeállított vetélkedőt is.

A támogatás formája

a)      A Tesco vállalja, hogy az iskolás csoportok számára díjmentes környezetvédelmi szakmai programot szervez, amely tartalmaz:

 • magas szakmai felkészültségű kísérőt, aki a gyermekek nyelvén megtartja a rendhagyó környezetismeret órát;
 • frissítőket és ételt a gyermekek számára;
 • ajándékcsomagot minden résztvevő gyermek számára.

b)      A Tesco vállalja, hogy a Dunakeszi-Göd áruház és a nyertes iskola közötti utazáshoz buszt biztosít, függetlenül attól, hogy milyen távolságra található az iskola a program helyszínétől.

Pályázati feltételek

 • A pályázaton kizárólag Magyarországon működő „ökoiskola” címmel rendelkező általános iskolák vehetnek részt.
 • A pályázat tárgyát képező rendhagyó környezetismereti kirándulás az 5-8. osztályba járó általános iskolai tanulók számára nyitott.
 • Egy pályázó ökoiskolából több osztály/diákcsoport is nyújthat be pályázatot.
 • A nyertes pályázó ökoiskola részéről mindösszesen egy iskolai osztály vagy diákcsoport (max. 35 diák) vehet részt a kiránduláson.
 • A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött Pályázati adatlapot és egy, a diákok által írt maximum 3 000 karakteres (szóközökkel együtt) pályázati anyagot arról, hogy jelenleg mit tesznek iskolájuk, közvetlen környezetük védelméért és a jövőben még mit szeretnének, mit terveznek tenni környezetük megóvása érdekében.
 • A beadási határidő után hiánypótlásra nincs lehetőség.
 • A hiánytalanul kitöltött Pályázati adatlapot a pályázati anyaggal együtt kérjük a megadott határidőig megküldeni a Tesco-Global Áruházak Zrt. megbízásából a projektben közreműködő B&P Braun & Partners Consulting Kft.-nek, a palyazat@braunpartners.hu e-mail címre.
 • A pályázat benyújtásával a pályázó vállalja, hogy sikeres pályázat esetén egy osztállyal vagy egy osztálynyi tanulóval (max. 35 fő) és két kísérővel részt vesz egy rendhagyó környezetismeret órán a Dunakeszi-Gödön lévő Tesco hipermarketben, előre egyeztetett időpontban 2011. május-június, vagy szeptember-október folyamán.
 • A sikeres pályázó köteles részt venni a rendhagyó környezetismeret órával kapcsolatosan felmerülő valamennyi adminisztratív feladatban és szóbeli egyeztetésen.
 • A sikeres pályázó köteles tudomásul venni és erről előzetesen tájékoztatni a programon résztvevő gyerekeket, hogy a rendhagyó környezetismeret óra keretében, az áruház bejárása során a biztonsági előírásokat kötelező betartani. A Tesco-Global Áruházak Zrt. az áruház bejárása során betartandó biztonsági előírásokról előzetesen írásbeli tájékoztatást küld a sikeres pályázó részére, amelyet a sikeres pályázó a környezetismereti kirándulást megelőzően köteles aláírva és beszkennelve visszajuttatni a palyazat@braunpartners.hu e-mail címre.
 • A sikeres pályázó tájékoztatja a programon résztvevő gyerekeket és szüleiket, hogy a rendhagyó környezetismeret óráról fotó és videó anyag készülhet, amelyet a Tesco-Global Áruházak Zrt. marketing célra felhasználhat.
 • A rendhagyó környezetismeret órát követően kitölti az Értékelő lapot, és 10 munkanapon belül visszajuttatja azt a palyazat@braunpartners.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtása

Beadási határidő: 2011. április 22.

Beadás módja: A pályázat benyújtása a papírfelhasználás csökkentése érdekében elektronikus úton történik. A Pályázati Felhívás mellékletét képező Pályázati adatlapot a pályázóknak a megadott határideig a palyazat@braunpartners.hu e-mail címre kell eljuttatniuk kitöltve, aláírva és beszkennelve. A kitöltött Pályázati adatlap megküldésével pályázó vállalja, hogy eleget tesz a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2011. május 9., hétfő

A nyertes pályázók névsorát 2011. május 9-én a www.zoldtesco.hu weboldalon teszik közzé, illetve folyamatosan értesítik, veszik fel a kapcsolatot a nyertesekkel.

A pályázat elbírálása

Az elektronikus úton beérkezett pályázatokat a Tesco-Global Áruházak Zrt. munkatársai és szakértői fogják elbírálni.

A pályázat elbírálása elsődlegesen a tartalom figyelembevételével az alábbi szempontok alapján történik:

 1. A pályázó környezetvédelmi tevékenysége, jelenleg mit tesz az iskola, a közvetlen környezet védelméért.
 2. A jövőre vonatkozó tervek, ötletek ismertetése, a jövőben még mit szeretnének, mit terveznek tenni környezetük megóvása érdekében.
 3. A pályázati anyag kreativitása, mennyire kreatívak a benne szereplő tervek, ötletek.

A beérkezett pályázati anyagok a fenti 3 szempont alapján egyenként 10 pontos skálán kerülnek értékelésre, a maximálisan elérhető összpontszám így 30 pont. Minden megyéből, illetve Budapestről a legtöbb pontszámot elért osztály/diákcsoport nyeri el a lehetőséget a rendhagyó környezetvédelmi kiránduláson való részvételre.

Összesen 20 osztály/diákcsoport, azaz megyénként 1 + 1 budapesti osztály/diákcsoport nyerheti el a rendhagyó környezetismeret órán való részvétel lehetőségét.

Letölthető dokumentum

tesco_zoldtan-ora_palyazati_kiiras_final

További információ

A Pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseikre készséggel válaszolunk. Kérjük kérdéseiket a palyazat@braunpartners.hu e-mail címre küldjék.

A www.tesco.hu és a www.zoldtesco.hu weboldalakon bővebb információ olvasható a pályázatot kiíró Tesco-Global Áruházak Zrt.-ről.