palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Minősített Könyvtár cím elnyerésére

kormányzati portál pályázatA Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati felhívása a Minősített Könyvtár cím elnyerésére. A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III.11.) OKM rendelet alapján a kultúráért felelős miniszter pályázatot hirdet a korszerű, használó központú, minőségszemléletű könyvtáraknak és könyvtári tevékenységet folytató szervezeteknek a Minősített Könyvtár cím elnyerésére.

A pályázók köre:

  • könyvtárak
  • könyvtári tevékenységet folytató szervezetek

Pályázati feltételek:

  • A Könyvtári Minőségügyi Bizottság által közzétett Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) szerint elkészített önértékelés
  • A KKÉK-ban előírt dokumentumok megléte
  • A KKÉK-ban előírt pontszám legalább 75 %-ának (750 pont) teljesítése

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján elérhető.

A benyújtott pályázatok elbírálására vonatkozó eljárás technikai lebonyolítását a Könyvtári Minőségügyi Bizottság ügyrendjében foglaltaknak megfelelően a Könyvtári Intézet végzi.

A pályázati díj: 200.000,- Ft pályázó intézményenként.

Letölthető dokumentumok

A pályázati díjat az Országos Széchényi Könyvtár 10032000-01427659-00000000 számú /MÁK/ számlára kell befizetni

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

  • 3 példányban benyújtott önértékelés (1 eredeti, 1 másolat és 1 elektronikus) (CD vagy DVD lemez)
  • az eljárási díj átutalását igazoló banki kivonat
  • kitöltött pályázati adatlap

A pályázatok elbírálásában csak a hiánytalan pályázati dokumentációval rendelkező intézmények vehetnek részt!

A benyújtott pályázatokat a Könyvtári Minőségügyi Bizottság két szakértője helyszíni vizsgálat során ellenőrzi, valamint pontozással és szövegesen értékeli.

A pályázati dokumentáció és a szakértői vélemények alapján a Könyvtári Minőségügyi Bizottság javaslatot tesz tárgyév szeptember 15-ig, majd a kultúráért felelős miniszter dönt a Minősített Könyvtár cím odaítéléséről.

A Minősített Könyvtár címet elnyerő intézmény a típusának megfelelő jelző használatával a kiállított Díszoklevél átvételére és a cím 5 évig történő használatára jogosult.

A Minősített Könyvtár cím birtokában a könyvtár pályázhat a KÖNYVTÁRI MINŐSÉGI DÍJ elnyerésére.

A pályázatok postára adásának határideje: 2011. május 22.

A pályázatokat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályának Könyvtári Osztályára (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell postai úton eljuttatni.

A nyertes pályázó levélben kap értesítést.

Forrás: http://www.kormany.hu/