palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat múzeumpedagógiai kiadvány és kezdeményezés nívódíjra jelölésére

kormányzati portál pályázatA Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központja (SZNM-MOKK Szentendre), együttműködésben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályával 2011. október 3-án kilencedik alkalommal rendezi meg az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitót, amelynek ebben az évben a budapesti HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum ad otthont. Az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó a Múzeumok Őszi Fesztiváljának hivatalos nyitóeseménye. Hagyománnyá vált, hogy ez alkalommal kerül sor a Múzeumpedagógiai Nívódíjak átadására is. A díjakhoz a támogatást a Nemzeti Kulturális Alap biztosítja.

Ebben az évben is nyílt felhívást írunk ki, és két kategóriában két-két díjat ítélünk oda, ezzel ismerve el a szakterületen 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. közti időszakban megjelent és alkalmazott legszínvonalasabb múzeumpedagógiai kiadványokat, valamint a legjobb megvalósult múzeumpedagógiai kezdeményezéseket.

1. kategória: Múzeumpedagógiai kiadvány: Minden olyan papír alapú, vagy online (is) megjelenő kiadvány, oktatási segédanyag, amely valamely múzeumpedagógiai tevékenység megvalósítását segíti elő egyéni vagy csoportos látogatás során. (Pl. különféle foglalkoztatók, módszertani kiadványok, CD, DVD-ROM, társasjáték, foglalkozások speciális segédletei, … stb.) A megjelenés, illetve az első hasznosítás időszaka: 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között.

2. kategória: Múzeumpedagógiai kezdeményezés: Minden olyan kezdeményezés és program (online is), amely múzeumpedagógiai tevékenységként, vagy tevékenységek sorozataként valósult meg, illetve azok létrejöttében szerepe volt. (Pl. újszerű múzeumpedagógiai tartalmak, foglalkozások és módszerek, információs összeállítások, múzeumi „gyermekszájt”, installációs és interpretációs ötletek, … stb.) A megvalósulás időszaka: 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között.

Pályázók köre: működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények

Pályázati feltételek: az előírt pályázati dokumentáció (Adatlap és mellékletek) hiánytalan, határidőre történő benyújtása

Pályázatok száma: intézményenként és kategóriánként 1-1 pályázat adható be

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás múzeumpedagógiai kiadvány és kezdeményezés nívódíjra jelölésére

Pályázati adatlap múzeumpedagógiai kiadvány nívódíjra jelölésére

Pályázati adatlap múzeumpedagógiai kezdeményezés nívódíjra jelölésére

Pályázatok címzése:

SZNM MOKK Igazgatósága,
Káldy Mária igazgató asszony részére
2001 Szentendre, Pf. 63.

E-mail: gyimes.istvan@sznm.hu

Jelige (a levél tárgya): Múzeumpedagógiai Nívódíj 2011.

A pályázatok beadásának határideje: 2011. augusztus 31.

A pályázati dokumentáció kizárólag postai úton nyújtható be, az egyes adatlapokon részletezett (papír alapú és e-mailes) formában. A határidőn túl beérkező pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázatok elbírálása: kategóriánként ötfős szakmai bizottság által

A pályázatok nyilvánossága: a benyújtott pályázatok koncepcióinak rövid, maximum 1000 karakter terjedelmű ismertetői 2011. szeptember 15-től a MOKK honlapon (http://www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu) és a Múzeumpedagógiai gyakorlatok című szakmai blogon (http://www.muzeumpedagogia.blogspot.com/) olvashatók.

A díjazottak 2011. október 3-án az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón mutatják be nyertes pályázataikat. Valamennyi érvényes pályázat dokumentációja elhelyezésre kerül és hozzáférhetővé válik az SZNM MOKK Könyv- és Dokumentumtárában, Szentendrén.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Gyimes István, MOKK, 06-26-502-517, 06-30-411-4933, gyimes.istvan@sznm.hu

A nívódíj összege nyertes pályázatonként bruttó 500.000 Ft. A nyertes pályázókkal a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szolgáltatási szerződést köt egy újabb múzeumpedagógiai kiadvány megjelentetése, illetve egy újabb múzeumpedagógiai program elindítása céljából.

Várjuk mindazon muzeális intézmények pályázatait, amelyek a jelzett időszakban megjelent új múzeumpedagógiai kiadványukat, valamint az ugyanebben az időszakban elindított új múzeumpedagógiai kezdeményezésüket Múzeumpedagógiai Nívódíjra kívánják jelölni!

Kérjük, hogy a nívódíj pályázat felhívását szíveskedjenek más érdeklődő kollégáiknak is továbbítani!

Pályázástól függetlenül, szeretnénk felhívni a figyelmet arra a lehetőségre, hogy amennyiben az intézmények 2011. szeptember 20-ig eljuttatják közművelődési és pedagógiai tevékenységüket bemutató kiadványaikat, programajánlataikat a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum címére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.), azokat a szervezők elhelyezik az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó résztvevőinek kiosztandó, múzeumpedagógiai kiadványokat tartalmazó csomagokba. Kérjük, a borítékra írják rá „Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó”.

Az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó részletes programját és a jelentkezési lapot 2011. szeptember elejétől megtalálják a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu) és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (www.militaria.hu) honlapján.

Forrás: http://www.kormany.hu