palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Nagymarosi Mini-projektek támogatására

Nagymaros Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Nagymaros kereskedelmi fő utcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására.
A pályázat célja
A „soft” tevékenységek célja a közösségfejlesztés, valamint a városrehabilitációs projekt keretében végrehajtásra kerülő fejlesztések elfogadtatásának elősegítése, a helyi identitást, közösségformálást erősítő programok megvalósítása. A közvetett támogatási rendszer keretében olyan mini-projektek támogathatók, amelyek célja helyi társadalmi akciók megvalósítása a projekt keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan, a közösségi élet és a civil szerveződések erősítése érdekében.
A pályázók köre
Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.
Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:
 • Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
 • Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
 • Társasházak, lakásszövetkezetek;
 • Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.
Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
Támogatható tevékenységek
Az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai:
 • az érintett lakosság bevonását célzó akciók;
 • közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.);
 • munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok;
 • helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók;
 • integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása;
 •  alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
 • bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.
Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint).
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2013. március 15.,
záró időpontja legkésőbb: 2013. június 2.
A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.
A rendelkezésre álló keret: 6.750.000 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatás összege: minimum 400 000 Ft, maximum 1 350 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 15-től 2013. április 15-ig
Pályázat benyújtása
A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város (www.nagymaros.hu) honlapján, valamint nyomtatott formában Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportjánál (cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.).
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:
Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:
KT-Nagymaros-KMOP-5.2.1/B-2013
A jelentkezési lapok benyújtása 2013. április 15-ig lehetséges.
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-27/595-109 és 06-27/595-110-es telefonszámon vagy az varosuzemeltetes@nagymaros.hu e-mail címen tehetik fel.
Letölthető dokumentumok
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
1. Jelentkezési lap
2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
3. Létesítő okirat másolata
4. Igazolás / Referenciaigazolás
5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
a. árajánlatok
b. költségbecslések