palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat napkollektor-rendszer kiépítésére

Megújuló energiahordozó felhasználását elősegítő, használati meleg víz előállítását és fűtésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer kiépítése alprogram. A támogatás célja: a meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező valamint energiahatékonyság javítását célzó napenergiát hasznosító rendszerek (használati-melegvíz előállítására, épületek fűtésére, vagy az előbbi célok kombinált, esetleg egyéb hőigények kielégítésesre is szolgáló, többcélú napkollektoros rendszerek) beszerzése és telepítése.

Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-NAP-2011

A pályázat során telepítendő napkollektor-rendszernek szervesen illeszkednie kell az épület meglévő gépészeti rendszeréhez és egész évben működőképesnek kell lennie.

A pályázat forrása: A ZBR rendelkezésre álló pénzeszközeinek felhasználása vissza nem térítendő utófinanszírozású támogatás formájában történik. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,97 milliárd Ft.

Pályázók köre

Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:

Lakóingatlanok építési technológiától függetlenül

 • természetes személyek,
 • társasházak max. 12 lakás/albetét

A pályázaton kizárólag teljes épület vehet részt.

Támogatható tevékenységek köre

Napkollektor rendszer telepítése, amely az alábbi elemekből áll:

 1. napkollektor;
 2. napkollektorhoz csatlakozó elemek, ami jellemzően a következő fő egységekből áll:
  • a beépítési módtól függően kialakított, statikailag méretezett rögzítő vagy kollektorhoz tartozó gyártói tartószerkezet,
  • használati melegvíz és/vagy puffertároló, szükség szerint kiegészítő elektromos-, vagy hőcserélős fűtéssel,
  • hőmérséklet-szabályozó automatika-vezérlés,
  • keringtető (solar) szivattyú
  • kiegészítő elemek:
  • csővezetékek a primer köri fűtővíz (fagyálló folyadék) szállítására,
  • a napkollektoros rendszerhez csatlakozó egyéb szekunder köri csővezetékek,
  • szigetelő lemezek, csőhéjak,
  • biztonsági szerelvények,
  • zárt tágulási tartály,
  • szabályozó- és elzáró szerelvények,
  • mérő és ellenőrző műszerek,
  • fagyálló folyadék (EU biztonsági adatlappal rendelkező), fagyvédelmi funkció szükséges.
 3. munkadíj, amely a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 30%-ánál nem lehet több.

A rendszer telepítését kizárólag az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) által regisztrált kivitelező végezheti el. A vállalkozások a regisztrációt a kivitelezok.emi.hu oldalon tehetik meg.

A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás, amely lakóegységenként (lakásonként) igényelhető.

A támogatás mértéke nem lehet több a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 50%-ánál. A támogatás felső határa maximum 800.000 Ft/lakás támogatás lehet.

Pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények: A pályázat benyújtása kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton történhet.

Pályázati díj:  A pályázókat pályázati díj nem terheli.

Benyújtás időpontja, határideje: A pályázati konstrukció beadási határideje 2012. március 31-ig meghosszabbításra került.

A pályázatok a benyújtás sorrendjében kerülnek feldolgozásra és a befogadott pályázatok elbírálása szakaszos rendszerben történik. A pályázatok a befogadás sorrendjében kerülnek elbírálásra a 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 18/2011. (III. 29.) NFM utasítás, valamint a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályai szerint és a pályázati útmutatóban meghatározott értékelési szempontrendszer alapján. A pályázatok a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, azon felül a benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás (ÚSZT-ZBR-NAP-2011)
Tájékoztató – BEADÁSI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS
Tájékoztató – Pályázati alprogram
Pályázati útmutató
Kézikönyv
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
Űrlapok

A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:  A Pályázati útmutató és mellékletei az ÉMI Nonprofit Kft. Internetes honlapján (www.emi.hu/napkollektor valamint a http://zbr.kormany.hu/) lesz elérhető

Forrás: http://www.emi.hu/