palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat nemzeti értékek és a hungarikumok gyűjtésére, népszerűsítésére

kormányzati portál pályázatPályázat a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására.

Pályázat kódja: HUNG-2014 B

A pályázat célja: a települési, tájegységi, megyei és országos nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, rendszerezése, a Magyar Értéktárban és a  Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott  egyes  nemzeti  értékek  és hungarikumok kollektív  megismertetése, azok hazai,  külhoni  és  nemzetközi  rendezvényeken,  írott  és elektronikus  kiadványokban történő megjelentetés e és népszerűsítése.

A támogatás forrása: 144 millió Ft. 

Támogatási célok:
  • Új értékek gyűjtése és azok helyi és országos értéktárba kerülés ének elősegítése
  • Kiállítások/rendezvények szervezése és megvalósítása
  • Kiadványok megalkotása, szerkesztése, összeállítása, kiadása

A  pályázat  benyújtására  jogosultak  köre

Pályázati cél esetében:az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek működéséről  és  támogatásáról szóló  2011.  évi  CLXXV. törvény  alapj án  civil szervezetnek  minősülő  civil  társaságok,  egyesületek  és  alapítványok,  illetve ezek önálló  jogi  személyiséggel rendelkező  szervezeti  egysége ;  helyi  önkormányzatok;  valamint  egyházak  által  alapított  non-profit gazdasági társaságok,

II-III. Pályázati cél esetében: gazdasági  társaságok,  helyi  önkormányzatok,  önkormányzat ok  konzorciumai, önkormányzatok, civil  szervezetek;  valamint  egyházak  által  alapított  non-profit gazdasági társaságok.
motivum_02_kalocsai_shutterstock_0

 

A támogatás formája a II. és III. támogatási cél esetében
A  II. és III.  sz.  támogatási cél esetében  a támogatás  az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és
a)  általános csekély összegű (de minimis) támogatás formájában vagy
b)  kulturális célú támogatás formájában nyújtható.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatott tevékenység  megvalósításának határideje: 2015. január 15.

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege  500.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet .

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100% -a.

A finanszírozás módja

A pályázó igénye alapján a finanszírozás történhet:
  • 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel
  • vagy beszámoló elfogadását követő utólagos egyösszegű kifizetéss

A pályázat benyújtása, befogadása: A  pályázatokat  2014.  február  10-től  2014.  március  10-én  23  óra  59  percig lehet elektronikusan  benyújtani.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Levélben:
Vidékfejlesztési Minisztérium, Élelmiszer -feldolgozási Főosztály
Hungarikum Bizottság Titkársága
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
e-mailen: hungarikum@vm.gov.hu .

Link: hungaricum pályázat