palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

mezőgazdasági pályázatok

Pályázat ökológiai gazdálkodásra történő áttérésre, ökológiai gazdálkodás fenntartására

szechenyi 2020Megjelentek az idei vidékfejlesztési pályázatok. A pályázat célja a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonása, illetve az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása. Meghosszabbított pályázati határidő: 2015. december 31.

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

A Felhívás indokoltsága és célja
A környezet megóvása, a termelők és fogyasztók egészségének védelme érdekében jelen Felhívás célja a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédőszerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, és az élelmiszerbiztonság garantálása.

A rendelkezésre álló forrás

 • A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 51.567.075.768 Ft.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5000 db

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • A támogatás célja egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése, másrészt az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása.
 • Az ökológiai gazdálkodási támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják.
 • A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett, vagy közvetlen hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja.
 • A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt.
 • Az ökológiai gazdálkodásra való áttérés esetén az áttérési támogatás maximális időtartamát az átállás kezdeti dátumát figyelembe véve határozzuk meg. Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van, úgy szántó és gyep művelési ág esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható.
 • Korábban indult átállás esetén az átállási idő a támogatás igénylésétől számított fennmaradó ideje támogatható.
 • Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek.
 • A 2016. január 1-én átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére.
  889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak:
  a) szántóföldi művelési ág esetében 2 egymást követő év;
  b) gyep művelési ág esetében 2 egymást követő év;
  c) ültetvény művelési ág esetében 3 egymást követő év;
 • Az átállási időszak kezdete Magyarországon elismert, a 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet (a továbbiakban: ökológiai ellenőrző szervezet) igazolása alapján kerül meghatározásra. Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges.
  A támogatással érintett terület státuszát a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-i állapot szerint kerül megállapításra és ez alapján kerül a támogatási összeg (áttérési/ fenntartási) meghatározásra.
  Amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozóan átállási időszak lerövidítése iránti kérelmet nyújtott be az illetékes ökológiai ellenőrző szervhez és azt az
  agrárpolitikáért felelős miniszter jóváhagyta, a támogatási összeg az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ökológiai státuszváltozása kezdetének évétől módosul.

A projekt területi korlátozása
Az ökológiai gazdálkodási támogatás egész Magyarország területén megvalósulhat.
A támogatás keretében egybeművelt tábla nem jogosult támogatásra.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

(1) A támogatási kérelmek benyújtása egyszerűsített eljárásrend keretében történik.
(2) A támogatási kérelmek elektronikus úton történő benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 31. között van lehetőség. (Meghosszabbított pályázati határidő)

Letölthető dokumentumok

Felhívás 
Általános útmutató
Általános szerződési feltételek
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Ügyfélszolgálatok nyitvatartása:
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől-csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kísérje figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

pályázatírás