palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat ökopolitikai online lap elindítására és a főszerkesztői feladatok ellátására

Az Ökopolisz Alapítvány pályázatot hirdet ökopolitikai online lap elindítására és a főszerkesztői feladat ellátására. Az ökopolitikai gondolatok szélesebb körű elterjesztése érdekében az Ökopolisz Alapítvány pályázatot hirdet ökopolitikai online lap létrehozására (tartalmi és arculati tervezés és technikai kivitelezés), valamint a kapcsolódó főszerkesztői feladatok ellátására. Célunk egy magas színvonalú, kiemelt jelentőségű ökopolitikai véleményportál kialakítása és működtetése a hazai internetes médiában.  

Az Ökopolisz Alapítvány célja az állampolgári tájékoztatás és tájékozódás javítása, a politikai kultúra fejlesztése és a közjó szolgálata, kiemelten az ökopolitikai gondolkodásmód elterjesztésére, az ökopolitikai alternatívák megfogalmazására, valamint az ökopolitika képviseletének elősegítésére a fenntarthatóság, a közügyekben való állampolgári részvétel és az igazságosság széleskörű népszerűsítése révén.
Az Alapítvány eredményes működésének egyik fő eleme a széleskörű és színvonalas, korszerű, ugyanakkor költség-hatékony kommunikáció biztosítása, kellő figyelemmel a tartalomszolgáltatásra, a közérthetőségre, a hitelességre, az egyes célcsoportok érdeklődési körére, információ hozzáférési lehetőségeire. Ennek egyik fontos eszköze az ökopolitikai online lap.
Az ökopolitikai gondolatok szélesebb körű elterjesztése érdekében az Ökopolisz Alapítvány pályázatot hirdet ökopolitikai online lap létrehozására (tartalmi és arculati tervezés és technikai kivitelezés), valamint a kapcsolódó főszerkesztői feladatok ellátására. Célunk egy magas színvonalú, kiemelt jelentőségű ökopolitikai véleményportál kialakítása és működtetése a hazai internetes médiában.
A pályázat nyertese a meghirdetett fő tevékenységeket megbízási / vállalkozási szerződés keretében végzi a pályázatok elbírálásától számított egy éves időtartamra.
A pályázat nyertesével történő megállapodást/szerződést követően az Alapítvány Kuratóriuma negyedévente felülvizsgálja az ökoportál fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket és eredményeket, és amennyiben nem tekinti megfelelőnek, a felmondás jogával élhet. Az eredmények megfelelőségi kritériumait a nyertes pályázóval kötendő szerződés fogja tartalmazni.
A pályázatban meghirdetett fő tevékenységek:
 • Az Ökopolisz Alapítvány által kiadandó ökopolitikai online lap / véleményportál létrehozása és irányítása.
 • A létrehozandó lap szerkesztése, illetve szerkesztésének irányítása.
 • Arculatformáló erejű részvétel a lap tartalomszolgáltatásában saját cikkek írásával.
 • A lap külső munkatársi körének megszervezése és az alkalmi szerzők körének bővítése.
 • Cikkek, multimédiás tartalmak szerkesztése és feltöltése.
 • A lap népszerűsítését szolgáló akciók, kampányok irányítása.
 • A lap képviselete a nyilvánosság más fórumain.
Feltételek:
 • Felsőfokú végzettség.
 • Széles körű általános közéleti, politikai ismeretek.
 • Az ökopolitikai eszmekör alapos ismerete.
 • Jelentős publicisztikai tapasztalat.
 • Online kommunikációban szerzett tapasztalat.
 • Lapszerkesztői gyakorlat.
 • Elkötelezettség az ökopolitikai értékrend iránt.
 • Elkötelezettség egy új, ökopolitikai pólus képviselete iránt.
Előny:
 • A sajtó világában, illetve a véleményformálók tágabb körében szerzett ismertség és tekintély.
 • Angol nyelvtudás.
A pályázat tartalmazza: 
 • Az ökopolitikai online lap tartalmi, strukturális koncepcióját.
 • Az ökopolitikai online lap létrehozásának és felfuttatásának ütemezési tervét.
 • Az együttműködő partnereket, bevonandó személyeket, azok ökopolitikai hírtartalom előállításában szerzett jártasságának igazolását.
 • A lap sikerességét mérő indikátorokat.
 • Egyéves időtartamra a tervezett költségeket (fejlesztési, működési és személyi költségek), ütemezett költségvetést.
 • Motivációs levél.
 • Szakmai önéletrajz(ok).
Jelentkezés
Magyar nyelvű pályázat benyújtása elektronikus formában, a megadott e-mail címre.
Jelentkezés határideje: 2013. április 17. 24 óra.
A határidő lejártát követően beérkező pályázatokat – bármi okozza is a késedelmet (pl. az elektronikus úton történő továbbításban bekövetkező hiba) nem áll módunkban figyelembe venni.
Kontakt e-mail: info@okopoliszalapitvany.hu
A pályázatok elbírálása
A pályázatok értékelését Bíráló Bizottság végzi. A beadott pályázatok előzetes értékelését követően a Bíráló Bizottság a legjobb pályázatok benyújtóit személyes meghallgatásra hívja meg. A Bíráló Bizottság a döntését 2013. május 3-ig hozza meg és hirdeti ki.
Az Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a Bíráló Bizottság értékelése alapján megfelelő pályázat nem érkezett, akkor érvényteleníti a pályázatot.