palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat oktatási, képzési és ifjúságpolitikai projektek támogatására

EClogoAz Erasmus+ program keretében, olyan oktatási, képzési és ifjúságpolitikai projektek támogatására lehet pályázni, amelyek célja a polgári szerepvállalásnak, valamint közös értékeinknek: a szabadságnak, a toleranciának és a megkülönböztetésmentességnek az oktatás által történő előmozdításáról szóló, innovatív bevált gyakorlatok fejlesztése és terjesztése a témája.


A felhívás keretében benyújtott pályázatoknak főként az alábbi két általános célkitűzés egyikével kell foglalkozniuk, amelyet a pályázati űrlapon fel kell tüntetni:

 1. az erőszakos radikalizálódás megelőzése és a demokratikus értékek, az alapvető jogok, az interkulturális megértés és az aktív polgárság előmozdítása;
 2. a hátrányos helyzetű tanulók befogadásának elősegítése – ideértve a migráns háttérrel rendelkező személyeket is –, a megkülönböztető gyakorlatok megelőzésével és leküzdésével együtt.

Mindezek mellett minden egyes pályázatnak az alábbi speciális célkitűzések közül legalább eggyel, de legfeljebb hárommal kell foglalkoznia:

 1. a társadalmi és polgári kompetenciák elsajátításának javítása, annak elősegítése, hogy a tanulók ismerjék, értsék és magukénak érezzék a demokratikus értékeket és az alapvető jogokat;
 2. az oktatásban a hátrányos megkülönböztetés és a szegregáció bármilyen formájának megelőzése és leküzdése;
 3. a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a tanulási környezetben, a nemi sztereotípiák leküzdése, valamint a nemi alapú erőszak megelőzése;
 4. a jó minőségű és befogadó általános oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés javítása, különös figyelemmel a hátrányos helyzetű tanulók szükségleteire;
 5. a különböző etnikai vagy vallási háttérrel, hittel vagy meggyőződéssel rendelkező emberek közötti kölcsönös megértés és tisztelet előmozdítása, ideértve a sztereotípiák lerombolását és az interkulturális párbeszéd elősegítését;
 6. a kritikus gondolkozás, valamint a számítógépes ismeretek és a médiaműveltség javítása a gyermekek, fiatalok, fiatal munkavállalók és az oktatók körében;
 7. befogadó és demokratikus tanulási környezet megteremtése;
 8. a tanárok és oktatók támogatása a konfliktusok és a sokszínűség kezelésében;
 9. a radikalizálódás megelőzése a börtönökben és a zárt intézményekben;
 10. a fiatalok ösztönzése a társadalmi és közéletben való részvételre, valamint a fiatalok elérését és befogadását célzó gyakorlatok kialakítása;
 11. az oktatási nyelv(ek) elsajátításának megkönnyítése az újonnan érkező migránsok számára;
 12. a tudás értékelése és az újonnan érkező migránsok korábban teljesített tanulmányainak érvényesítése;
 13. a nem formális tanulási tevékenységek, a fiatalok munkagyakorlatai és az önkéntesség minőségének javítása.

A pályázati felhívás két csoportra osztható:

 • 1. csoport: Oktatás és képzés
  2. csoport: Ifjúságpolitika

E felhívás keretében három projektterület támogatható:

 • 1. terület: Országokon átívelő együttműködési projektek (1. és 2. csoport)
 • 2. terület: Nagyszabású önkéntességi projektek (2. csoport)
 • 3. terület: Nemzeti Erasmus+ Irodák közötti hálózatépítés (1) (2. csoport)

Támogatható pályázók

Támogatható pályázónak minősülnek az oktatás, képzés és ifjúságpolitika terén, a párizsi nyilatkozat által lefedett témákban tevékenykedő állami vagy magánszervezetek.

A pályázati felhívás szempontjából a következő pályázók tekinthetők támogathatónak:

 • oktatási intézmények és más oktatási szolgáltatók,
 • az oktatásért, képzésért és az ifjúságért nemzeti/regionális/helyi szinten felelős hatóságok,
 • nonprofit szervezetek (NGO-k),
 • kutatóintézetek,
 • kereskedelmi szervezetek és szociális partnerek,
 • tanácsadó és értékelő szervezetek,
 • nemzetközi szervezetek,
 • magánvállalatok,
 • a fent felsorolt szervezetek hálózatai szintén támogathatók, amennyiben jogi személyiséggel rendelkeznek,
 • az ifjúságpolitika területén aktív Nemzeti Erasmus+ Irodák (2).

Költségvetés
A pályázati felhívás keretében a projektek számára nyújtható társfinanszírozásra rendelkezésre álló költségvetés 13 000 000 EUR, amelynek elosztására a következőképpen kerül sor:

 • 1. csoport – Oktatás és képzés: 10 000 000 EUR
 • 2. csoport – Ifjúságpolitika: 3 000 000 EUR

Az EU által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható projektköltség 90 %-át.
A maximális támogatási összeg projektenként: 500 000 EUR

Letölthető dokumentum

A szakpolitikai reform támogatása kiiras

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 30. – közép-európai idő szerint déli 12.00.

Bővebb információk: Pályázat oktatási, képzési és ifjúságpolitikai projektek támogatására