palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat önkormányzatok rendkívüli támogatására

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra).

A pályázat célja

  1. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a megyei önkormányzatok 2017, évi váratlan kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével.
  2. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési Önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
  3. A b) pont szerinti rendkívüli települési támogatás keretében, azonban külön igénylés és külön eljárás útján a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak a Szoctv. 45. §-a szerinti települési támogatások (a továbbiakban: települési támogatások) 2017. évi kifizetéséhez.
  4. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet:

  • 7. pontja szerinti megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen a pályázati célra 300,0 millió forint áll rendelkezésre,
  • a III. pontja szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcím (ideértve a rendkívüli szociális támogatást is) fedezetéül a költségvetési törvény 3. melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 11 000,0 millió forint előirányzata szolgál, figyelemmel a 111. 2. tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, és a pénzügyi gondnok díjára pont szerinti kifizetésekre.

Pályázók köre

Az 1a) pont szerinti támogatásra a megyei önkormányzatok, az 1b) pont szerinti támogatásra a települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az 3. pont szerinti támogatásra azok a települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 32 000 forintot.

A támogatás formája: vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatások, amelyek felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthetőek.

Az 3. pont szerinti támogatás csak vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható és kizárólag a települési támogatások kifizetésére fordítható

A támogatás mértéke

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) állapítják meg.

Pályázatok benyújtása

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.

A pályázat típusa szerinti Igénylő Adatlap benyújtása és további benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje:

  • az a) pont szerinti támogatás esetén 2017. szeptember 30. Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be az a) pont szerinti támogatásra pályázatot,
  • a b) pont szerinti támogatás esetében az év során folyamatosan, de legkésőbb 2017. szeptember 30. Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be 1 .b) pontok szerinti pályázatot. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén – 2017. szeptember 30-át – követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2017. november 20.
  • a c) pont szerinti támogatás esetében 2017. július 15. Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be az 1 .c) pont szerinti támogatásra pályázatot.

Letölthető dokumentum

Önkormányzati fejlesztések_2017_pályázati kiírás

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.