palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a vidék népességmegtartó képességének javítására, a vidékről történő „minőségi elvándorlás” megakadályozására az „Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása” című  pályázat.

Kódszám: EFOP-3.1.9-16

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 37 – 75 db.

A Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 000 000 Ft, maximum 40 000 000 Ft.

A programba bevont tanulók számától függően:

 • 20 fő esetén legfeljebb 25 000 000 Ft
 • 21-22fő esetén legfeljebb 27 500 000 Ft
 • 23-24 fő esetén legfeljebb 30 000 000 Ft
 • 24-26 fő esetén legfeljebb 32 500 000 Ft
 • 27-28 fő esetén legfeljebb 35 000 000 Ft
 • 29-31 fő esetén legfeljebb 38 000 000 Ft
 • legalább 32 fő bevonásától maximum 40 000 000 Ft

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A konstrukció célja a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása, mely szorosan kapcsolódik a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése EFOP célkitűzéshez is

A projekt területi korlátozása
A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) történhet. Kivételt képez ez alól az esetleges tanulmányutakon, tapasztalatcseréken, konzultációkon, egyeztetéseken  konferenciákon, szabadidős tevékenységeken való részvétel, amelyek indokolt esetben megvalósulhatnak a Közép-Magyarország régióban is, ha azok hasznosulása a kevésbé fejlett régiókra nézve alátámasztható .

Pályázók köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be köznevelési intézmények vagy fenntartóik fenntartói:
a) Központi költségvetési szerv: GFO-kód: 312
b) Bevett egyház: GFO-kód: 551
c) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 552
d) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző beslő egyházi jogi személy: GFO-kód: 555
e) Egyházi szervezet: GFO-kód: 559
f) Közalapítvány önálló intézménye, Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO-kód: 562, 563
g) KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, nonprofit részvénytársaság: GFO-kód: 572, 573
h) Központi költségvetési irányító szerv: GFO kód: 311
i) Helyi nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 371
j) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 372
k) Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 373
l) Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
m) Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
n) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
o) Egyéb egyesület: GFO kód: 529
p) Közalapítvány: GFO kód: 561
q) Egyéb alapítvány: GFO kód: 569
r) Egyesülés: GFO kód: 591
s) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet: GFO kód: 599
t) Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet: GFO kód: 699
u) Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv: GFO kód: 381
v) Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv: GFO kód: 382

Letölthető dokumentumok

masodik esely felhivas

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 14. napjától 2019. április 15. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. április 14.- 2017. május 12.
 • 2017. május 19. – 2017. június 16.
 • 2017. június 23. – 2017. július 21.
 • 2017. július 28. – 2018. április 20.
 • 2018. április 27. – 2018. október 19.
 • 2018. október 26. – 2019. április 15.

A pályázat weboldala: Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása