palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat országzászló emlékmű megtervezésére és elkészítésére

jászberény pályázatJászberény Város Önkormányzata 207/2010. (VI. 30.) önkormányzati határozata alapján országos, nyílt, anonim pályázatot ír ki Országzászló emlékmű megtervezésére és elkészítésére. A pályázat célja: az Önkormányzat az emlékmű megvalósításával emlékeztetni kívánja az utókort a trianoni békeszerződésre, annak következményeire, valamint hangsúlyozni a szétszakíttatásból következő szükségszerű összefogást,  mindezt méltó módon, a célhoz és a környezethez igazodóan megfogalmazva.

Helyszín: A mű tervezett helye: Jászberény, Szentháromság tér – Lehel vezér tér találkozása ( hrsz.: 6379 ).  A terület a városközpont szerves része, műemléki környezet. Az emlékmű helyszíne funkcionálisan a Szentháromság téri parkhoz tartozik. Észak-keleti oldalról a városon átmenő 32-es főút határolja.  Felülete sík, vízszintes.

A pályázati kiírás mellékletei:

 • földhivatali alaptérkép-részlet másolata
 • a park átépítésének átnézeti terve
 • a helyszín szabályozási terv részlete
 • Képviselő-testületi határozat másolata

A kiíró elvárásai:
A megvalósítás technikája kötetlen. Az elhelyezésnél figyelembe kell venni a helyszín adottságait, így a már meglévő és megmaradó sétányt, valamint a 32-es főút közelségét, illetve amennyire szükséges, a tágabb helyszínt képező Szentháromság téri park tervezett átépítését. A mű feleljen meg a fentebb leírt pályázati célnak, a helyszín kialakítása tegye lehetővé a megemlékezések méltó megtartását.

Az elhelyezéshez szükséges engedélyeket a megrendelő szerzi be.

A beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. a mű bírálható léptékű modellje (1:10 léptékű makett ), amely világosan érzékelteti a tervezett mű elhelyezését, illetve a környezettel való kapcsolódását, léptékét;
 2. a megrendelő által átadott helyszínrajz alapján készített, bírálható léptékű vázlatterv a mű környezetbe való illesztéséről és a környezet rendezéséről, nyomtatott és elektronikus formában is;
 3. műleírás, (amelynek tartalmaznia kell az alkotás tartalmi leírását, pontos méretét, anyagát, kiviteli technikáját, elhelyezését, működésének és karbantartásának leírását;
 4. a mű megvalósításának ütemterve;
 5. részletes költségbecslés, amely magában foglalja a szerződi díjat, a mű megvalósításának, elhelyezésének tervezett költségeit.

A pályázati feltételek az alábbiak:
A pályázat nyelve magyar.
A pályázat titkos. A pályázó nevét, pontos címét és telefonszámát egy lezárt borítékban kell a pályaműhöz csatolni, a borítékon, a terveken/ modelleken és a mellékleteken a kiíró az átvételkor a beérkezés sorrendjében feltünteti a pályamunka sorszámát.

A kiíró 2011. január 25-én, kedden 14 órakor helyszíni konzultációt tart.

A pályázat beadása:
A benyújtott pályamű nem tartalmazhat a művész személyére utaló jelölést, szignót, aláírást, stb. A pályamunkán azonosítható szerzőség a pályamunka bírálat nélküli kizárásával jár.

A pályázat beadásának határideje: 2011. április 13. szerda 12 óra.

A leadás helye: Jászberény Város Önkormányzata Főépítészi Iroda (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 31. I. em. 18. szoba)

Egy alkotó több pályaművel is pályázhat.

A pályázati feltételeket a kiíró a pályázat közzétételével, a pályázaton résztvevő alkotó pályaművének benyújtásával magára nézve kötelezően elfogadja. A határidőn túl benyújtott, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályamunkákat a pályáztató kizárja, illetve a szakmai bizottság azokat nem értékeli.

A pályázat értékelése:
Jászberény Város Önkormányzata a pályatervek döntést előkészítő szakmai bírálatára a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szakértői bizottságát kéri fel.  A szakértő bizottsági szakvélemény figyelembevételével döntést, vagy képviselő-testületi határozat előkészítő javaslatot az Önkormányzat által létrehozott bizottság hoz.

A szakmai bírálaton az Önkormányzat képviselői részt vesznek.

Az önkormányzat által létrehozott bizottság a következőkből áll:
Polgármester
Alpolgármester
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság tagjai
Főépítész
Városvédő és Szépítő Egyesület delegáltja

A pályázat bírálatára 2011. április-május hó folyamán kerül sor. Az eredményt legkésőbb 2011. május 10-ig hirdetjük ki. A pontos időpontról a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

Az első három helyezett pályamű díjazása:

 • I.   díj bruttó 500.000.- Ft
 • II.  díj bruttó 400.000.- Ft
 • III. díj bruttó 300.000.- Ft

A pályázóknak figyelembe kell venniük, hogy a mű maximális keretösszege bruttó 10 millió forint, mely tartalmazza a szerzői díjat, a mű megvalósításának, helyszínen való elhelyezésének és az esetlegesen szükséges egyéb technikai megoldásoknak az összegét is.

A kiíró a kivitelezésre elfogadott pályamű alkotójával felhasználási szerződést köt. Megbízás esetén a pályázati díj összege, tervezési díjként, a Felhasználási szerződésbe kerül beépítésre.

A pályatervek a pályázók tulajdonában maradnak, a megrendelő tulajdonába csak a kész, helyszínen elhelyezett mű megy át. A megvalósításra nem szánt pályaművek a döntéstől számított 1,5  hónapon belül átveendők Jászberény Város Önkormányzat Főépítészi Irodáján. (A határidőn túl át nem vett tervekért az Önkormányzat nem tud felelősséget vállalni.)

Visszajelzés és további felvilágosítás:
Jászberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda 6 (57) 505-733

Letölthető dokumentumok

pályázati felhívás és mellékletei

Forrás: http://www.jaszbereny.hu