palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat dísztermének közösségi színtérként történő használatára

szentlorincBudapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési, Sport- .és. Ifjúsági Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé a Díszterem 2014. évi igénybevételére. A kerületi Önkormányzat lehetőséget kíván biztosítani intézmények” társadalmi szervezetek, közösségek és magánszemélyek számára kulturális rendezvények (könyvbemutatók, kisebb szakmai konferenciák. Ismeretterjesztő zenei előadások, kisebb zenei versenyek, gálák, irodalmi estek, kamaraműsorok, felolvasóestek, irodalmi és más művészeti találkozók, DVD installációk bemutatói, filmvetítés projektorral) megtartására. A Díszterem igénybevételének célja, a település művészeti-, szellemi értékeinek, hagyományainak bemutatása, valamint az egyetemes művészeti és szellemi értékek közvetítése.


A rendezvényeket a kezdeményezőknek kell létrehoznia, az Önkormányzat a helyszínt térítésmentesen biztosítja a pályázó részére, minden egyéb, a megvalósítással összefüggő feladat ellátása és felmerülő költség megfizetése a pályázó kötelezettsége, együttműködési megállapodás alapján. A pályázatokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával 1 példányban kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell a pályázó adatai mellett, a rendezvény célját és témáját, és annak tervezett időpontját.

A pályázók lehetséges köre: intézmények, társadalmi szervezetek, közösségek, magánszemélyek.

Beérkezési határidő: 2013. november 20. (szerda) 14.00 óra

A beérkezési határidő után benyújtott pályázatokat nem tudjuk elfogadni. A pályázati borítékon szerepeltetni kell „Díszterem 2014. pályázat”. A pályázatokat a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési, Sport- és Ifjúsági Bizottsága a 2013. decemberi ülésén bírálja el, a döntéshozó határozatát nem indokolja és azzal szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázatok beérkezésének módja:

  • Személyes beadás esetén: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 1184 Budapest, Ü1lői út 400., II. emelet 209-es szoba
  • Postai úton: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 1184 Budapest, Üllői út 400., Gémesi A. Tünde közművelődési referens részére.
  • Elektronikus úton: gemesit@bp18.hu e-mail címre.

Információ és pályázati űrlap beszerezhető: Gémesi A. Tünde közművelődési referensnél (telefon: 296-1478, e-mail: gemesit@bp18.hu ;

Letölthető dokumentum

pályázati űrlap

Web: http://www.bp18.hu