palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szabadidősport események megrendezésének támogatására-SPO-SE-09

om_logo150Az Önkormányzati Minisztérium a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság sporttevékenységének ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események szervezésének elősegítése céljából pályázatot hirdet olyan szabadidősport események támogatására, amelyek Magyarországon 2009. április 15. és 2010. április 15. között kerülnek megrendezésre és megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:
A. kategória: hagyományokkal rendelkező, országos jelentőségű, nagy tömegeket (min. 2000 fő) megmozgató szabadidősport esemény
B. kategória: szabadidősport rendezvénysorozat (min. 3 esemény), amelyeken eseményenként legalább 500 fő vesz részt
C. kategória: országos kommunikációs jelentőséggel bíró, a mozgás-gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő események (résztvevők száma min. 5000 fő)
D. kategória: helyi szinten kommunikációs jelentőséggel bíró, a mozgás gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő);
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 135 millió forint.

Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű: jogi személyek (kivéve sportegyesületek) és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázónak legalább a program összköltségének 40%-át kell saját forrásként biztosítania. A támogatás felhasználható a pályázati programmal kapcsolatban felmerülő személyi és dologi költségek finanszírozására, folyósítása utófinanszírozási formában történik, 50%-os előlegnyújtás mellett.

A Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól április 10-től kérhető telefaxon (06-1-321-0030) az a jelszó, amelynek segítségével a Közalapítvány honlapjáról elérhető az elektronikusan kitöltendő pályázati dokumentáció. A jelszókérő faxon meg kell adni a válaszadáshoz szükséges telefax-számot, valamint a pályázó szervezet nevét és címét. A pályázat kizárólag a pályázati forma-nyomtatványon nyújtható be, amelyet 2009. április 21-től lehet megtalálni a Közalapítvány honlapján(www.wesselenyikozalapitvany.hu).

A pályázati formanyomtatvány és az útmutató az Önkormányzati Minisztérium honlapján www.otm.gov.hu, valamint a www.sportolonemzet.hu weboldalon a „Pályázatok” címszó alatt is olvasható. A formanyomtatvány és az abban foglalt nyilatkozatok kitöltésére azonban csak a Közalapítvány, honlapján van lehetőség.

A pályázatot 2009. május 25-én éjfélig elektronikusan és postai úton is be kell beküldeni. Elektronikus cím: a Közalapítvány honlapján található útvonal (www.wesselenyikozalapitvany.hu). Postacím: 1245 Budapest V. Pf. 1014

A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján az önkormányzati miniszter vagy az általa megbízott döntéshozó 2009. július 1-ig dönt.
(Forrás: Önkormányzati Minisztérium)