palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Szakmai Szaktanácsadási Központ cím elnyerésére

A vidékfejlesztési tárca pályázatot hirdet Szakmai Szaktanácsadási Központ cím elnyerésére három éves időtartamra országos hatáskörrel tevékenykedő, speciális mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületeken működő szakmai szervezetek számára. A Vidékfejlesztési Minisztérium a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet, illetve az Országos Szaktanácsadási Bizottság javaslata alapján pályázatot hirdet “Szakmai Szaktanácsadási Központ” cím elnyerésére, három év időintervallumra.

A pályázat célja: Olyan országos hatáskörrel tevékenykedő speciális szakterületen működő szakmai szervezetek listájának összeállítása, melyek a saját szakterületeiken belül a támogatott szaktanácsadási szolgáltatást végző szaktanácsadók és akkreditált szaktanácsadó szervezetek részére térítésmentesen szakmai információs hátteret biztosítanak. További cél a Szakmai Szaktanácsadási Központ címet elnyert szervezetek szakmai, tudományos, innovációs eredményeinek a mezőgazdasági gyakorlatban való mind nagyobb mértékű hasznosítása a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer útján.

Pályázók köre: „Szakmai Szaktanácsadási Központ” címmel rendelkező szervezetek, továbbá Magyarország területén működő agrár- kutató, fejlesztő és tudományos szolgáltató helyek, valamint egyetemi továbbképzési helyeken létrehozott innovációs szervezetek; szakmai kamarák, társas vállalkozások, nonprofit vállalkozások, nonprofit szervezetek, egyetemek.

A cím odaítélésének általános feltételei: A pályázó szervezetnek rendelkeznie kell az agrárágazatban hasznosítható tudásbázissal, ismeretátadási és szaktanácsadási tapasztalattal.

Az alábbi, szaktanácsadói szakterületek közül egyhez vagy többhöz kapcsolódóan kutatási, fejlesztési, innovációs, ismeretátadási és szaktanácsadási tevékenységet együttesen végez:

 1. Szántóföldi növénytermesztés
 2. Állattenyésztés
 3. Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény- és faiskolai termesztés)
 4. Erdő- és fagazdálkodás
 5. Vadgazdálkodás
 6. Halászat
 7. Ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés
 8. Növényvédelem
 9. Tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem
 10. Állatorvoslás, állategészségügy
 11. Melioráció, vízgazdálkodás
 12. Munkabiztonság
 13. Földügyek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, földvédelem, földminősítés, birtokrendezés)
 14. Állati eredetű termékek feldolgozása
 15. Növényi eredetű termékek feldolgozása
 16. Biomassza
 17. Élelmiszerbiztonságó
 18. Táj- és kertépítészet
 19. Agroturizmus
 20. Vidékfejlesztés
 21. Farm menedzsment, ökonómia (marketing, kereskedelem, forrástérképezés, agrárszabályozás- és támogatás, pályázati információk)

A cím odaítélésének feltétele, hogy a következő tevékenységeket a pályázó külön finanszírozási forrás nélkül az Országos Szaktanácsadási Központtal együttműködve lássa el:

 • térítésmentes szakmai tájékoztató ügyfélszolgálat kialakítása,
 • szakterülethez kapcsolódó információs adatbázis kialakítása, működtetése, mely az akkreditált szaktanácsadó szervezetek illetve a szaktanácsadók részére szabadon hozzáférhető,
 • szakmai információk nyújtása az akkreditált tanácsadó szervezetek, és az általuk foglalkoztatott névjegyzéki szaktanácsadók részére,
 • szakterületükhöz tartozó témakörökben előadások, tanfolyamok és bemutatók szervezése,
 • tevékenységéről éves értékelő beszámoló készítése az Országos Szaktanácsadási Központ részére.

A címet a pályázat benyújtásától kezdve 2015. december 31-ig ítéli oda az az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló Programok Irányító Hatósága az Országos Szaktanácsadási Bizottság javaslata alapján.
Az Országos Szaktanácsadási Bizottság negyedévenkénti ülésein tárgyal az addig beérkezett pályázatokról, majd javaslatát továbbítja az IH részére.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás

Kérelem

Pályázat benyújtása, befogadása: A pályázatok benyújtása folyamatos.

A pályázatokat 2 példányban – elektronikusan és postai úton – kérjük megküldeni:
A pályázatokat elektronikusan pdf formátumban az szszkpalyazat@nakvi.hu e-mail címre küldhetik el.
Az eredeti kérelmet postai úton az e-mail elküldését követő 3 napon belüli postabélyegzővel ellátott küldeményben a következő címre küldhetik el:

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.
Kérjük, a borítékra írják rá: „SzSzK pályázat”