palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szociális földprogramok megvalósításának támogatására

EMET pályázatAz Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet a szociális földprogramok megvalósításának támogatására.


A felhívás kódja: SZOC-FP-14
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 3.

A pályázat célja: A helyi munkanélküliség kezelésében, a foglalkoztatás elősegítésében, különösen a hátrányokkal sújtott társadalmi csoportok esetében, valamint a feketegazdaság visszaszorításában a szociális földprogram jelentős szerepet kíván betölteni.

A szociális földprogram hozzájárul

 • a területi hátrányok mérsékléséhez;
 • a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a fenntarthatóság megteremtéséhez;
 • a kedvezményezettek aktivizálásához, a foglalkoztathatósági szintjük javításához;
 • a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák megélhetésének, életminőségének javításához;
 • a termelési és értékesítési folyamat tervszerű kialakításához,- beleértve az önellátási képességet, a piaci értékesítést és a fenntarthatóságot.

A pályázatok benyújtásának határideje mindhárom komponens esetében: 2014. április 3. 24:00 óra.

A finanszírozás formája

A  pályázat  útján  igényelhető  támogatás  vissza  nem  térítendő,  amely  utófinanszírozás formájában kerül folyósításra. Az elnyert összeg terhére 100 %-os támogatási előleg igényelhető.

A kiírás három önálló komponense pályázható: 
„A”-komponens: Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram alprojekt. 

Az alprojekt célja a szociális földprogram működtetése az állam közfoglalkoztatásra irányuló törekvéseivel összhangban: a nyilvántartott álláskeresők, elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban résztvevők munkavállalásának elősegítése, az értékteremtő munka biztosításával közfoglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében. A feladat végrehajtását vállaló nyertes pályázók növénytermesztési  és  állattartási/tenyésztési  projektet elsődlegesen  közétkeztetést  végző  konyha  ellátása  céljából  hajtanak  végre. A  téli időszakban (2014. december  –  2015. február közötti időszak) a program keretében alkalmazott közfoglalkoztatottak a szabad kapacitás erejéig a településen mutatkozó más helyi közösségi célú önkormányzati feladatot is végezhetnek.

A” komponensben rendelkezésre álló keretösszeg: 120 000 000 Ft.

Az „A”-komponensre legalább 500 000 Ft és legfeljebb 3 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

 

B”-komponens: Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt

Az  alprojekt  célja  a  2009-2013.  között,  legalább  2  évben  szociális  földprogramban  résztvevő, mezőgazdasági  termelést  is  folytató szervezetek  piacra  jutását  elősegítő  eszközbeszerzésre, fejlesztésre irányuló  támogatása, amelyek az előállított javak piac útján történő értékesítésével járulnak hozzá

 • a helyi gazdasági élet élénkítéséhez,
 • a foglalkoztatási szint növekedéséhez,
 • a szervezet munkájában részt vevő szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony  jövedelmű  emberek életminőségének  javításához,  szociális  és  munkaerő-piaci integrációjához.

A  feladat  végrehajtását  vállaló  nyertes  pályázók  növénytermesztési  és  állattartási,  -tenyésztési projektek megvalósításával összefüggő mezőgazdasági termékfeldolgozást, értékesítést szolgáló tárgyi eszközbeszerzéséhez igényelhetik a támogatást.

A „B”-komponensre rendelkezésre álló forrás keretösszege: 50 000 000 Ft.

A  „B”-komponensre  legalább  1  000  000  Ft  és  legfeljebb  3  000  000  Ft  vissza  nem  térítendő támogatás igényelhető.

 

C”-komponens: Kertkultúra és kisállattartási alprojekt

Az  alprojekt  célja  a  bevont  résztvevőknek  a  saját  háztartás-gazdaságuk,  kertkultúrájuk művelésében  történő  munkatapasztalat kialakításának  elősegítése.  A  tevékenység  irányulhat  a háztáji  konyhakertek  megművelésének  elősegítésére,  és/vagy  családi állattartás,  -tenyésztés beindítására.

A szükséges kompetenciák elsajátítása és munkatapasztalat megszerzése érdekében a pályázónak vállalnia kell:

 • a pályázat ezen alprojektje keretében elnyert  mezőgazdasághoz kapcsolódó javaknak  a kedvezményezettek részére történő átadását;
 • mezőgazdasági  tájékoztató  előadás  szervezését  minimum  20  óra  keretében,  a kedvezményezettek azon való részvételének biztosítását, felkészítését;
 • a kedvezményezettek részére történő folyamatos segítés biztosítását.

Az  alprojekt  végrehajtásakor  szakképzett  agrár,-  vagy  mezőgazdasági  végzettségű  szakembert kell  biztosítani,  aki  a kedvezményezettek  programra  történő  felkészülését  segíti,  folyamatos szaktanácsadást  nyújt,  és  a  program  időszakában,  mint folyamatsegítő  mentor  biztosítja  a program sikeres megvalósulását.

A  pályázó  a  támogatással  beszerzett  alapanyag/eszközzel  előállított  mezőgazdasági  terméket  saját háztartásban köteles felhasználni.

A „C”-komponensre rendelkezésre álló forrás keretösszeg: 80 000 000 Ft.

A  „C”-komponensre  legalább  500  000  Ft  és  legfeljebb  1  200  000  Ft  vissza  nem  térítendő támogatás igényelhető.

A  „C”-komponensre  támogatás  abban  az  esetben  igényelhető,  ha  a  pályázó minimum 10 családot bevon a programba.
Pályázat benyújtására jogosultak
Jelen Pályázati kiírás keretében azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek esetében a bejegyzett működési  helyet  biztosító  település 2013.  évi  átlagos  „relatív  mutatója”  (a  nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva) eléri, vagy meghaladja a 7%-ot. (A 2013. évi országos átlag 8,0%) .
 • települési önkormányzat, a működési helye szerinti települési roma/nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában  a megyei/területi roma/  nemzetiségi önkormányzattal)  kötött együttműködési megállapodás alapján,  helyi  rendeletben szabályozott módon;
 • települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása, a program megvalósítása helye szerinti települési roma/ nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában  a  megyei/területi  roma/  nemzetiségi  önkormányzattal)  kötött együttműködési megállapodás alapján, helyi rendeletben szabályozott módon;
 • települési  roma nemzetiségi önkormányzat, a működési helye szerinti települési önkormányzattal  vagy  települési önkormányzatok  jogi  személyiséggel  rendelkező társulásával kötött együttműködési megállapodás alapján,
 • önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság  (ha  a  közfeladat  ellátására nem  üzletszerű  gazdasági  tevékenység keretében  kerül  sor)  a  program  megvalósítása  helye  szerinti  települési roma/nemzetiségi  önkormányzattal  (ennek  hiányában  a  megyei/területi  roma/ nemzetiségi  önkormányzattal)  kötött együttműködési  megállapodás  alapján,  helyi rendeletben szabályozott módon;
 • önkormányzatok  által  alapított  közhasznú  vagy  kiemelkedően  közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek, alapítványok és ezek szövetségei  a program  megvalósítása  helye  szerinti  települési  roma/  nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában  a  megyei/területi  roma  nemzetiségi önkormányzattal)  kötött együttműködési megállapodás alapján,  helyi rendeletben szabályozott módon;
 • egyház, egyházi jogi személy  a program megvalósítása helye szerinti települési roma nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján;

„B”  és  „C” komponens  esetében  szociális szövetkezetek,  a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával és a  települési  roma  nemzetiségi  önkormányzattal  (ennek hiányában  a megyei/területi  roma nemzetiségi  önkormányzattal)  kötött  együttműködési  megállapodás  alapján,  helyi rendeletben szabályozott módon;

A  pályázatok  benyújtása  során,  a  pályázati  benyújtási  határidő  utolsó  napjáig  a pályázónak egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 2 000 Ft.

Letölthető dokumentumok

Felhívás (pdf)
Útmutató (pdf)
Együttműködési megállapodás minta (docx)

A pályázatok benyújtásának határideje mindhárom komponens esetében: 2014. április 3. 24:00 óra.

A Szociális Földprogram aktuális felhívásaival kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken keresheti az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt:

emailszocfp@emet.gov.hu
telefon: 06-1-795-2901
Web: http://www.emet.gov.hu/hirek/hirek112/