palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MUTASD MEG MIT TUDSZ! Művészeti pályázat

MUTASD MEG MIT TUDSZ! Művészeti pályázat fiatal magyar amatőr grafikusoknak, művészeknek. Az Uni-ball és a Posca tollak, dekorfilcek  kizárólagos magyarországi képviselője s a FirkaBOX.hu Kreatív Webáruház pályázatot hirdet magyar állampolgárságú fiatal amatőr művészeknek.

A pályázat címe: „Mutasd meg mit tudsz!”

A  pályázat  témája:  Bármilyen  technikával  (számítógépes  vagy  nyomtatott  is  lehet)  készült  művészeti grafikai alkotásokkal lehet részt venni a pályázaton.

A Pályázaton való részvétel feltétele:

 • a pályázó életkora 12-33 év között van (2014-ben)
 • a pályázó korábban nem nyert még  semmilyen nemzeti vagy nemzetközi művészeti versenyt egyetlen alkotásával sem
 • a pályázó nem elsősorban értékesítésre vagy megbízás alapján alkotja műveit
 • a  beküldött  pályamű  2  évnél  nem  régebbi,  korábban  semmilyen  on-line  vagy  nyomtatott magazinban, kiadványban nem jelent még meg
 • a pályamű és a tartalma kizárólag a művész tulajdona, azon semmilyen más személy tulajdonát képező grafika, logo, kép, stb., nem szerepel
 • a művész tudomásul veszi, hogy a pályázatra beküldött pályamű megjelenésre kerülhet az  Uniball/Posca  2014-es  ingyenes elekronikus  művészeti  kiadványában,  az  alkotó  és  a  pályamű nevével.

A Pályázatban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a  Telér Trade  Kft.  és a FirkaBOX Kft.  tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint  azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb,  a  lebonyolításban  közvetlenül  közreműködő  cégek  tulajdonosai,  munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Technikai feltételek

 • A pályaműről készült, beküldendő képnek  minimum 100 KByte-os, maximum 1 Mbyte-os  méretű .jpg kiterjesztésű képnek kell lennie.
 • Fontos,  hogy  a  pályaművekkel  együtt  a  Pályázó  pontos  neve,  postacíme,  telefonszáma  is leadásra  kerüljön.  Az  ott  közölt adatok  valódiságáról  a  Pályázó  garanciát  vállal.  Amennyiben bármikor kiderül, hogy hamis adat került megadásra, a Pályázó és a pályamű azonnal kizárásra kerül a pályázatból.
 • A közerkölcsöt, közízlést, kissebségi jogokat  sértő Pályaműveket  a Pályázat szervezői kizárják a Pályázatból, s így azok nem kerülnek elbírálásra.
 • Pályázó  garantálja,  hogy  az  általa  benyújtott  pályaműveket  valóban  a  Pályázó  készítette, valamint azok megjelentetéséhez semmilyen egyéb engedély nem szükséges.
 • A  Pályaművön  nem  szerepelhet  semmilyen  személy  felismerhetően  a  személyiségi  jogok védelme érdekében. Amennyiben felismerhető személy szerepel a feltöltött pályaművön, úgy az azonnal kizárásra kerül.
 • egy pályázótól maximum 5 pályamű beküldésére van lehetőség

 A Pályázat benyújtásának időtartama

 •  A pályázat időtartama: 2014.02.01.-2014.06.02.
 •  A pályaművek beérkezésének határideje: 2014.06.02. 23:59
 •  Ezt követően a Pályázat lezárul, a  Telér Trade Kft.  elvégzi  a zsűrizési teendőket, majd 2014.06.15-ig értesítő üzenetet küld a nyertesek számára.

Jelentkezés a Pályázatra

A Pályázatra jelentkezni:

 • a pályamű elkészítésével;
 • a  pályázati  feltételeknek  való  megfelelés  után  (erről  tájékoztatás  a  „Pályázati  feltételek”  pont  alatt olvasható.)
 • a  palyazat.uni-ball.hu  oldalon  történt  regisztrációval  és  ugyanott  az  adott  pályamű  feltöltésével lehetséges
 • A feltöltött pályamű formátuma .jpg lehet, maximum 1Mbyte méretű

A nyertes pályaművek elbírálása

 • A pályaművekre a palyazat.uni-ball.hu oldalon lehet szavazni, és a Facebook-on keresztül „like”-olni is.
 • a pályaműveket a Telér Trade Kft. által kijelölt szakmai zsűri bírálja el
 •  a 3 db  nyertes pályamunkát nem a beérkezett szavazatok/like-ok  száma, hanem szakmai szempontok alapján a zsűri jelöli ki
 • kihirdetésre kerül 1 közönségdíj is, amelyet a legtöbb szavazatot (nem like-ot) kapó pályamű készítője kap
 • a pályaművekre egy IP címről egy nap csak egyszer lehet szavazni
 • a pályaművek „like” száma semmilyen hatással nincs a pályaművek által elért eredményére

Nyeremények

A Pályázatban nyerhető díjak

1.  díj: 

 • 40.000 Ft-os Uni-ball/Posca vásárlási utalvány az Uni-ball / Posca magyarországi képviselőjének (Telér Trade Kft.) jóvoltából
 • A művész on-line portfoliójának elkészítése, amely tartalmaz egy bem utatkozó website-ot, egy Facebook oldalt és egy e-portoliót (PDF formátumban).
 • A  művész  bemutatkozási  lehetőséget  kap  az  Uni-ball/Posca  2014-es  ingyenes  elektronikus művészeti kiadványában

2.  díj: 

 • 20.000 Ft-os Uni-ball/Posca vásárlási utalvány az Uni-ball / Posca magyarországi képviselőjének (Telér Trade Kft.) jóvoltából
 • A művész e-portfóliójának az elkészítése (pdf) formátumban
 • A  művész  bemutatkozási  lehetőséget  kap  az  Uni-ball/Posca  2014-es  ingyenes  elektronikus művészeti kiadványában

3.  díj:

 • 10.000 Ft-os Uni-ball/Posca vásárlási utalvány az Uni-ball / Posca magyarországi képviselőjének (Telér Trade Kft.) jóvoltából
 • A művész e-portfóliójának az elkészítése (pdf) formátumban
 • A  művész  bemutatkozási  lehetőséget  kap  az  Uni-ball/Posca  2014-es  ingyenes  elektronikus művészeti kiadványában

1 db Közönségdíj:

 • 20.000 Ft-os Uni-ball/Posca vásárlási utalvány a FirkaBOX.hu webáruház jóvoltából
 • A  művész  bemutatkozási  lehetőséget  kap  az  Uni-ball/Posca  2014-es  ingyenes  elektronikus művészeti kiadványában

A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak.

A Nyertesek értesítése

A Nyertest elektronikus úton értesítjük, a nyeremények kézbesítéséhez ezután szükséges a korábban megadott adatok megerősítése. Abban az esetben, ha a Nyertes valamilyen okból nem tudja beváltani a nyereményt vagy azt visszamondja, vagy a nyereménnyel kapcsolatos e-mail kiküldéstől számított egy héten belül nem jelentkezik, úgy a nyeremény elvész, a későbbiekben át nem vehető, pótnyertesre át nem ruházható.

A nyeremények kézbesítése

A nyeremények kézbesítésével kapcsolatos teendők a nyertes jelentkezése után kerülnek egyeztetésre.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében.

Amennyiben  ennek  nem  tesznek  eleget  és  a  nyeremény  átvétele  meghiúsul,  a  nyeremény  a továbbiakban nem vehető át,   illetve nem vehető igénybe és sem a FirkaBox Kft. -t, sem a  Telér Trade  Kft.-ét, valamint  az általa üzemeltetett  palyazat.uni-ball.hu  weboldalt ezek után semmiféle felelősség nem terheli.

Adatkezelés

A Pályázók a Pályázatban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a  megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Telér Trade Kft. és a FirkaBox Kft.,  mint adatkezelők  adatbázisába kerüljenek  és  azokat  a  Telér  Trade  Kft.,  illetve  a  Firkabox  Kft.  minden  további  engedély  és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából.

A Telér Trade Kft. és a FirkaBox Kft. a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.

Felelősség kizárása

A beküldött adatok hiányosságából adódó értesítési vagy szállítási késedelemért a  Telér Trade Kft. nem vállal  felelősséget.  A  Pályázók  az  általuk  tévesen  szolgáltatott  adatokból  adódó  valamennyi következményt  maguk  viselik.  Az  adatok  helytállóságát  a  Játékra  történő  jelentkezés  során  (vagy  azt követően)  a  palyazat.uni-ball.hu  weboldalt  üzemeltető  Telér  Trade  Kft.-nek  nem  áll  módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. A  nyeremény  hibáiért  kizárja  a  felelősségét,  kivéve,  ha  a  felelősség  kizárását  a  magyar  jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Telér Trade  Kft. és a FirkaBox Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázaton való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat  során  bekövetkezett  késésekből  eredő  vagy  ahhoz  kapcsolódó  költségekért,  károkért, veszteségekért. A  Telér Trade  Kft.  illetve a Firkabox Kft.  nem vállal felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat kiírását tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Egyéb

A  Pályázó  a  Pályázaton  történő  részvétellel  automatikusan  elfogadja  a  jelen  Szabályzatot  és  feltétel nélküli  beleegyezését  adja  ahhoz,  hogy  nyertessége  esetén  nevét  és  lakcímét  (kizárólag  a  település megjelölésével)  a  www.uni-ball.hu  weboldalon  és  weboldalhoz  kapcsolódó  egyéb  oldalakon nyilvánosságra hozza. A Pályázó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.