palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat téglaépítésű társasházak energiahatékonysági felújítása, fűtéskorszerűsítése és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése céljából

Pályázat a meglévő  téglaépítésű  társasházak  széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező  energiahatékonysági  komplex  felújítását,  valamint megújuló energiaforrások felhasználását  megvalósító beruházások  támogatására.
Pályázat kódszáma: ÚSZT-TEF-2013 
A rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználása  vissza nem térítendő, utólagos finanszírozású támogatás formájában történik.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 834,2 millió Ft.
Támogatást kaphatnak:
Energiahatékonysági  felújítást  megvalósító beruházások  olyan épület esetében, amely:
 • a)  1971  előtt épült  (átadásra, használatba vételre került)  hagyományos technológiával, égetett tégla  (salak, bauxitbeton nem)  falazattal készült,
 • b)  társasház  (a pályázaton kizárólag a földhivatali nyilvántartásban társasházként bejegyzett lakóépületek vehetnek részt,  a lakásszövetkezetek,  vagy közös tulajdonként nyilvántartott  épületek nem),
 • c)  teljes, legalább  20  lakást tartalmazó  épület,  amennyiben  a pályázattal érintett épületben  a lakások  fűtésének  egyedi  szabályozása és mérése megoldott, vagy jelen pályázat keretében megoldásra kerül,
 • ca)  ha azonos címen, telken,  helyrajzi  számon kettő vagy több különálló,  legalább  20  lakást  tartalmazó  épület  szerepel,  továbbá fűtés  és/vagy melegvíz ellátásuk közös hő központról történik, akkor  ezen épületek  egy  pályázatot  –  azonos  műszaki tartalommal –  együttesen  nyújthatnak  be, épületenként feltüntetve a gépészeti költségek épületre eső hányadát.
Energiahatékonysági felújítás  keretében  fűtéskorszerűsítést is megvalósító  beruházások esetén,  a  fenti feltételeken túl, az alábbi feltételnek is meg kell felelnie a benyújtott pályázatnak:
a)  kizárólag házközponti fűtési vagy  házközponti  fűtési  és  használati melegvízellátó  rendszerrel rendelkező  társasházak  vehetik igénybe a fűtéskorszerűsítésre,  és ezzel együtt  a  megvalósítandó  megújuló energiafelhasználás növelésére nyújtható állami támogatást.
A támogatott beruházás részét nem képezheti azon épületrész, amely:
 • műemléki védettség alatt áll,
 • salak-  vagy  bauxitbeton alkalmazásával  készült teherhordó szerkezetekkel rendelkezik.
 • Épület bővítése, átépítése nem támogatható, arra vonatkozólag pályázat nem nyújtható be!
Támogatható tevékenységek köre:
 • Nyílászárók
 • Homlokzatok és födémek hőszigetelése
 • Épületgépészeti felújítás
 • Elektromos korszerűsítés
 • A megújuló energiafelhasználás növelése
A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozású  támogatás igényelhető.
A támogatás intenzitása függ az alkalmazható energetikai jellemzőt javító elemek számától, az  ahhoz tartozó pontértékek összesített pontszáma alapján:
 • 1-30 pont   50%, lakásonként maximum: 750.000,- Ft
 • 31 ponttól   60%, lakásonként maximum: 900.000,- Ft
A támogatás értéke nem haladhatja meg a 60 millió forintot.
Pályázatot  2013.  augusztus 15-től  2013.  szeptember 15-én  24:00 óráig  vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges benyújtani.
Letölthető dokumentumok
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos további kérdések a következő címre küldhetők:
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálata: (06-1) 372-6516
Fax: (06-1) 209-1107
Cím:1518 Budapest, Postafiók 57.
E-mail: TEF@emi.hu
Személyes ügyfél fogadásra nincs lehetőség,  azonban  szükség esetén  a pályázatkezelő előre egyeztetett időpontban biztosítja a személyes egyeztetést.
Az  ÉMI  Nonprofit  Kft.  kizárólag írásbeli kérelmek esetében jár el, szóbeli közlések alapján nem áll módjában intézkedni.