palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tehetségkutató munkacsoport megalakítására és folyamatban lévő kutatás megvalósítására

oka pályázatA pályázat célja: Magyarországon az elmúlt évtizedben nem folyt tudományos alapú kutatás tehetséggondozás témában. Fontos lenne a magyarországi és a nemzetközi eredmények feltérképezése, összehasonlítása. Felsőoktatási intézmények oktatóiból és gyakorló pedagógusok álló munkacsoportok létrehozása két kutatási témában.

Kutatási témák:

 1. A tehetséggondozás hazai és nemzetközi komparatisztikai kutatása és fejlesztése.
 2. Kreativitáskutatás, mint a tehetség egyik kiemelt összetevője

A rendelkezésre álló keretösszeg: Jelen pályázat megvalósítására, rendelkezésre álló összeg: 8.000.000,- Ft (Nyolcmillió Ft.)

A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke
A II. pontban meghatározott feladatok ellátására 4.000.000.-Ft (Négymillió Ft) áll rendelkezésre.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező. A teljes pályázati támogatás maximum 3%-a fordítható a program megvalósításához kapcsolódó rezsi költségekre.

Támogatási időszak: Jelen pályázat keretében megvalósuló kutatás időtartama: 2011. február 15. és 2011. május 31. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy felsőoktatási intézmény csak a egy pályázatot nyújthat be.

Pályázók köre:

 • Magyarországi Felsőoktatási Intézmény (az 1993. évi LXXX törvényben leírt felsőoktatási intézmény)
 • Felsőoktatási intézmények oktatóiból, hallgatóiból és gyakorló pedagógusokból álló kutatócsoport folyamatban lévő kutatásaik befejezésére.

Pályázat formai követelményei

 • Pályázati adatlap
 • Pályázati költségvetés (támogatható kiadások a kutatáshoz szorosan kapcsolód, a költségvetésben megnevezett kategóriák szerinti kiadások)
 • Pályázó által elkészített kutatási terv
 • A IX. pontnak megfelelő pályázati megvalósíthatósági program/kutatási terv, a kutatás várható eredményeinek bemutatása, az elfogadott kutatási terv megvalósítása, a kutatási beszámoló elkészítése, a kutatás eredményei lapján a javaslatok megfogalmazása.

Pályázat tartalmi leírása
A Pályázónak vállalnia kell, az összeállított és elfogadott kutatási terv alapján a kutatás elvégzését, a kutatási beszámoló elkészítést, az eredmények összegzését, a javasolt feladatok megvalósításának lehetőségeit. Vállalnia kell továbbá az elméleti és gyakorlati szakemberek munkájának összehangolását, a kutatási eredmények közkincsé tételét.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a kapott támogatásból a kutatás teljes költségét, azon belül is az alábbi kiadásokat fedezi:

 1. kutatási terv összeállítása,
 2. kutatócsoport megalakítása,
 3. kutatáshoz szükséges módszerek és eszközök kidolgozását, meglévők alkalmazásának adaptálását
 4. a kutatás megvalósítását,
 5. a kutatási beszámoló elkészítést és a kutatás eredményeinek bemutatását

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 1 másolati példányban, példányonként összefűzve kell egy borítékban benyújtani az alábbi címre:

Oktatásért Közalapítvány
Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1075

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 25. postabélyegző határideje, illetve aznap 16 óráig személyesen is benyújtható.

Hiánypótlás

A pályázat hiánypótlására a felszólító levél kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség.

Bővebben: http://www.oktatasert.hu/

Letölthető dokumentumok

Csatolmány

Méret

kutatas_koltsegvetese.xls 32 KB
Palyazat_tehetsegkutatasra_felhiv.doc 41.5 KB
NTP-OKA_kutatas_palyazati_adatlap.doc 82 KB