palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Tisza István szobrának megalkotására

Tisza István pályázatPályázat Tisza István egész alakos portrészobra műtárgy tervezésére és kivitelezésére Budapesten, a Jászai Mari téren (Hrsz:25122/4 (V. kerület))

A kiíró megnevezése
Tisza István Baráti Társaság
1148 Budapest Kerepesi út 32.
telefon.: +36-20/942-1937
tisza_istvan@tvn.hu
http://www.tiszaistvan.hu
Kapcsolattartó: dr. Maruzsa Zoltán elnök

A pályázat célja és tárgya
Tisza István emlékének megörökítése születésének 150. évfordulóján. A pályázat kiírója a műalkotás karakterére, anyagára vonatkozóan azt a szándékát fejezi ki, hogy bronzban kivitelezett, egész alakos, legalább 1,5-szeres életnagyságú portrészobrot vár, mely koncepciójában az 1934-ben Budapesten felállított és később elpusztított Tisza István Emlékmű főalakját mintázza. A szobor felállítására a tervek szerint 2011. október 31-én kerül sor.

A tervpályázat jellege

A pályázat nyilvános képzőművészeti pályázat

Alkalmassági feltételek:
A pályázat résztvevője, a pályamű szerzője az lehet,

 • aki a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére építész bevonásával vállalkozik, és vállalja az emlékmű megtervezését, valamint a szobor elkészítését és felállítását,
 • aki azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja,
 • akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • aki a pályázatot határidőre benyújtja,
 • aki pályázatához a megfelelő referencialistát csatolja,
 • aki a 7. pontban megjelölt munkarészek mindegyikét hiánytalanul benyújtja; a határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat kiírója kizárja a beadási határidő után érkezett pályaművet, továbbá a pályázati kiírás tartalmi és formai előírásait nem, vagy részlegesen teljesítő pályamunkát.

A pályázat lebonyolítása

A pályaművek benyújtásának módja, határideje: A pályaműveket 2011. április 20-án, szerdán 10 és 14 óra között az ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.) épületében a 206-os szobában kell leadni.

A pályaművek díjazása

A kiíró a pályázatot benyújtók részére pályadíjat nem biztosít.

A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés, szerződéskötés
A pályázók azzal, hogy a pályaművüket benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a bíráló bizottság döntésének alávetették magukat.
A kiíró a pályaműveket legkésőbb 2011. április 22-ig elbírálja, az eredményhirdetés helyszínéről és pontos időpontjáról a pályázókat értesítjük.
A nyertessel való szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 10. napon.

A pályaművek elbírálására alakult bizottságok:

 • – a szoborbizottság tagjai: Tőkéczki László történész, Balog Zoltán államtitkár, Csomós Miklós főpolgármester-helyettes, Makovecz Imre építész, Papcsák Ferenc polgármester, Pálinkás József az MTA elnöke, Rétvári Bence államtitkár, Tarlós István főpolgármester, Patay Béla a Tisza család képviseletében, Janits Béla a „gr. Tisza István” Nemzeti Kör elnöke, Maruzsa Zoltán, a Tisza István Baráti Társaság elnöke, valamint
 • – a szakmai bíráló bizottság tagjai: Marosits István és Adorjáni Endre szobrászművészek, valamint Túri Attila építész.
 • A szakmai bíráló bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A szakmai bíráló bizottság munkája nem nyilvános, a pályázattal kapcsolatos összegző megállapítását állásfoglalásban adja ki. A szakmai bíráló bizottság döntése végleges.

A szakmai bíráló bizottság ajánlását figyelembe véve a megvalósítandó műről a döntést a szoborbizottság hozza meg.

A pályázati kiíráshoz mellékeljük a helyszínrajzot közművekkel és egy tanulmányt néhai gróf Tisza Istvánról.

Benyújtandó munkarészek

 • az alkotás 1:5-1:10 közötti méretarányú terve egységesen gipszben
 • építészeti és környezetterv-vázlat, látványterv (fotómontázs)
 • műleírás
 • referencialista
 • költségvetés (külön bontásban a bronz szobor elkészítésének bruttó ára, az építészeti terv elkészítésének bruttó ára, továbbá az építészeti jellegű kiadások (térrendezés és posztamens teljes kivitelezése) feltételezhető bruttó ára; ezen árak közül a bronz szobor és az építészeti tervdokumentáció összeadott bruttó ára alapján állapítjuk meg a pályamű pontszámát).

A rajzos és szöveges munkarészek A/3-as formátumban, magyar nyelven készüljenek. A pályázó a nevét, címét – a referencialista kivételével – egyik munkarészen se tüntesse fel a szakmai bírálat titkossága érdekében.

Bírálati szempontrendszer
A szakmai bíráló bizottság állapítja meg, hogy
– a pályamű művészi színvonala, a célra való alkalmassága megfelelő-e
– a pályamű illeszkedik-e a környezetbe
– a pályamű környezeti terhelésnek való ellenállósága, tartóssága megfelelő-e
A szakmai bíráló bizottság ezen szempontok alapján tetszőleges számú pályázatot nyilváníthat felállításra alkalmasnak.
A szakmai bíráló bizottság ajánlását és a benyújtott költségvetést figyelembe véve a megvalósítandó műről a döntést a szoborbizottság hozza meg.

Forrás: http://www.tiszaistvan.hu/