palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat turisztikai fejlesztési térségek pozicionálására

Pályázat a kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben megvalósuló térségi desztináció fejlesztések és márkázás megvalósítása érdekében.
A felhívás célja az Operatív Programmal összhangban, hogy a desztinációk területén turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a meghatározott célok érdekében tartós partnerség alakuljon ki az érdekeltek (köz- és magánszféra), szereplők között. Továbbá cél a turisztikai fogadóterületek versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szolgáltatási csomaggá történő alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal meghatározásával, a desztináció menedzsmentjének javításával, valamint a desztinációk imázsának fejlesztésével. Ennek érdekében a térségi együttműködések ösztönzése áll a program középpontjában.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 11-15 db

A projekt területi korlátozása
Kizárólag a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek területén valósítható meg fejlesztés. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Konzorcium vezetőként vagy konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a kiemelt turisztikai fejlesztési térség területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező alábbi szervezetek:

 • a) Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113 – kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)
 • b) Részvénytársaság (GFO 114 – kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)
 • c) Központi költségvetési szerv (GFO 312)
 • d) Helyi önkormányzat (GFO 321)
 • e) Egyéb szövetség (GFO 517)
 • f) Egyéb egyesület (GFO 529)
 • g) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 • h) Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 • i) Állami vállalat (GFO 711)
 • j) Kamara (GFO 541), Egyéb köztestület (GFO 549)
 • k) Térségek fejlesztési tanácsa (GFO 362 – kizárólag kiemelt turisztikai fejlesztési térség)

Konzorciumi partnerként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. bevonása minden esetben kötelező.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1 000 000 000 Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 000 000 Ft maximum 1 000 000 000 Ft. Azon konzorcium igényelhet 400 millió Ft-nál nagyobb támogatást, mely esetében a kiemelt turisztikai fejlesztési térség területén működő kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma elérte a 2 millió darabot a 2016. évi adatok alapján.

Letölthető dokumentumok

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:  2018. november hó 15.

(A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” című (GINOP-1.3.4-17 kódszámú) felhívás esetén bővült a támogatást igénylők köre az egyéb szövetségekkel. A támogatási igények beadása ezért szünetel október 12-ig. )

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. év október hó 12. nap 12.00 óra
 • 2017. év november hó 15. nap 12.00 óra
 • 2017. év december hó 15. nap 12.00 óra
 • 2018. év január hó 15. nap 12.00 óra
 • 2018. év február hó 15. nap 12.00 óra
 • 2018. év április hó 16. nap 12.00 óra
 • 2018. év május hó 31. nap 12.00 óra
 • 2018. év július hó 16. nap 12.00 óra
 • 2018. év augusztus hó 31. nap 12.00 óra
 • 2018. év október hó 15. nap 12.00 óra
 • 2018. év november hó 15. nap 12.00 óra

Pályázat turisztikai fejlesztési térségek pozicionálására