palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szállodafejlesztésre Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben

Pályázat szállodafejlesztésre Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben.

A pályázat célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szállodafejlesztés – Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben

Kódszám: TFC-1.1.2-2017

Támogatás maximális mértéke: 70%

A pályázati elképzelések esetében az igényelhető támogatási összeg meghatározása során a beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos korlátokat:

Szállodai szobák fajlagos költségei

Beruházás összes elszámolható költsége / meglévő szoba

 • 3*/7 000 000 Ft
 • 4*/9 000 000 Ft
 •  5*/ 11 000 000 Ft

Támogatás összege

 • szállodák 200 szobáig: min. 16 Mft – max. 500 Mft között

Regionális beruházási támogatási jogcím esetében a regionális támogatási térkép (37/2011. Korm. rendelet 25. §) szerint nyújtható maximális támogatási intenzitások: Nagyvállalatoknak Észak-Magyarország, Észak-Alföld 50%,
A regionális támogatási térkép alapján adható maximális támogatás intenzitás kisvállalkozás esetében + 20%-al, középvállalkozás esetében +10%-al emelhető,de összességében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át.

Pályázók köre:
Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)

 • egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

 • Az ingatlan tulajdonosa
 • Szálláshely üzemeltetője

Önállóan támogatható tevékenységek köre:

 1. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
 2. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz,
  kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40% ig. A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra;
 3. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);
 4. a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

Projekt területi szűkítése
Jelen felhívás keretében a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség kereskedelmi szálláshelyei közül a szálloda besorolással rendelkezők támogathatók, melyek a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat I. Mellékletében megnevezett településeken találhatók.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Letölthető dokumentumok

Támogatási igények benyújtására 2017. 10.19. és 2017. 11. 20. közötti időszakban van lehetőség.