palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat vállalati innováció támogatására

2009 március 16-tól pályázható a KMOP-2009-1.1.4 – Vállalati innováció támogatása című program.

A konstrukció célja azon vállalkozások innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő K+F eredményre (prototípus vagy termék) új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják.

A konstrukció elősegíti az innovatív vállalkozások növekedési potenciáljának erősítését, versenyképes termékeik piaci megjelenését a vállalkozások kísérleti fejlesztési tevékenységének, a K+F eredmények hasznosításának, az új, vagy jelentősen javított termék, szolgáltatás, technológia piaci bevezetéséig tartó innovációs tevékenységének támogatásával.Kedvezményezettek köre:
• gazdasági társaságok (kivéve non profit gazdasági társaságok),
szövetkezetek, feltéve, hogy
• kettős könyvvitelt vezetnek, és
• nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás
Támogatási feltételek/ A támogatható tevékenységek köre:
1. Kísérleti fejlesztés (kötelező részét képezi a benyújtott pályázatnak);
2. Marketing
Kísérleti fejlesztésre a K+F projekttámogatás jogcím keretében lehet pályázni. Marketing tevékenységre kizárólag csekély összegű (de minimális) támogatás nyújtható.

Támogatás minimum összege: 15 000 000 HUF
Támogatás maximum összege: 350 000 000 HUF

Önrész: a projekt elszámolható összköltségének 10%-a

Beadás kezdete: 2009 március 16.
Beadási határidő: 2009 augusztus 31.

Pályázat beadásának formája: a jelen pályázati kiíráshoz a közeljövőben megjelenő kitöltő programmal
(NFÜ)

Noivalto-Fesztival_2023