palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a fenntartható életmód és fogyasztás népszerűsítéséért

A KMOP keretén belül pályázat jelent meg a fenntartható életmód és fogyasztás népszerűsítéséért (KMOP-2008-3.3.4-A/B) címmel. A pályázati kiírás célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével, illetve a fenntarthatóság szempontjából mintaértékű komplex fejlesztések támogatásával. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő). A pályázati konstrukció ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a különböző érintettek (gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttműködésének eredményeként a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata.Kedvezményezettek:
•    vállalkozások,
•    költségvetési szervek,
•    nonprofit szervezetek,
•    átmeneti és technikai besorolások (7 Egyéb gazdasági szervezet, 71 Állami gazdálkodó szervezet, 72 Egyéb vállalat, 9 Technikai kód, 95 Gesztorönkormányzat, társulás)
Intézményi azonosítók (OM, törvény, KSH)
– Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik
– A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények

Támogatási feltételek/ A támogatható tevékenységek köre:

A” komponens: Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok
I. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása
II. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása
III. Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi rendezvény(ek)en való megjelenés szervezése és lebonyolítása
IV. Meglévő lakossági tanácsadó hálózatok fejlesztése
V. Tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása (Önállóan nem, kizárólag másik kampánytípussal együtt támogatható!)

„B” komponens: Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, teljesülésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások
I. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása
II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt
III. Tartós használati cikkek ingyenes újra-használatát biztosító központok létrehozása
IV. Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát (hulladékmegelőző, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása
V. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs és demonstrációs központok fejlesztése
VI. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése
VII. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minősítő vagy hitelesítő rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerűsítése
VIII. Kommunikációs projektelem (minden projektnél kötelező!)

Támogatás mértéke: 95%

Támogatási összeg: 10 millió HUF – 50 millió HUF

Támogatható projektek száma: 6

Beadási határidő:  2009.04.10.
(NFÜ)