palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ösztöndíj művészek, civil társadalmi szereplők, tudósok, újságírók, valamint emberi jogi és környezetvédelmi aktivisták számára

William_Andrew: Man in moss costume standing on street

Az Allianz Alapítvány ösztöndíjas programján keresztül olyan művészeket, civil társadalmi szereplőket, tudósokat, újságírókat, valamint emberi jogi és környezetvédelmi aktivistákat támogat, akik kockázatot vállalnak egy olyan világért, amelyben érdemes élni.


Elhagyják a hagyományos gondolkodásmódot, és átlépik a bevett tudományágak határait, hogy új utakat próbáljanak ki egy fenntarthatóbb, igazságosabb jövő felé.

Korunk különböző válságai szorosan összefüggnek egymással. Társadalmainknak fenntartható változtatási javaslatokra és új szabad gondolkodási terekre van szükségük ahhoz, hogy szembenézzenek ezekkel a válságokkal. Az Allianz Alapítvány Ösztöndíj Programja olyan teret kíván teremteni, ahol az embereknek lehetőségük nyílik a társadalmi status quo átgondolására, életképes ötletek kipróbálására. Ezek az emberek megnyitják az utat életmódunk, munkamódszereink és termelési módszereink, valamint társadalmi interakcióink sürgősen szükséges átalakítása előtt. Ez történhet művészeti alkotás, civil társadalmi kezdeményezések, újságírói tevékenység vagy tudományos munka keretében – vagy e területek metszéspontjában.

A kihívások
Milyen legyen a közös jövőnk? Hogyan gondolkodhatunk kritikusan, bátran és kreatívan a társadalmi egyenlőtlenségekről és azok okairól? Hogyan dolgozhatunk ki elképzeléseket egy igazságos, ökológiailag szilárd és gazdaságilag fenntartható jövőre? Hogyan szállhatunk szembe környezetünk pusztításával és ellenőrizetlen kizsákmányolásával, az autoriter rezsimek felemelkedésével, a társadalmi egyenlőtlenséggel és a különböző csoportok közötti megkülönböztetéssel? Hogyan hidalhatjuk át a tudás és a cselekvés közötti szakadékot reflexióval és merész gyakorlatokkal, és milyen szerepet játszanak az olyan értékek, mint a szolidaritás, a törődés és az együttműködés?

A kontextus
Az Allianz Alapítvány Ösztöndíj Programja azt a megközelítést követi, hogy az elkötelezett egyének támogatása fontos ahhoz, hogy szabadságot és forrásokat biztosítsunk számukra ötleteik és munkájuk folytatásához és fejlesztéséhez. A program olyan emberek felé irányul, akik a hatalmi struktúrákra vagy a „vezetés” hagyományos logikájára reflektálnak, kritikusan és (de)konstruktívan kezelve az ezzel járó felelősséget. A kíváncsiság, az őszinteség és az (ön)reflexió motiválja őket, nyitottak a (interdiszciplináris) együttműködésre, közösségek vagy társadalmi mozgalmak részének tekintik magukat, és munkájukat önkritikusan helyezik el egy nagyobb társadalmi struktúrában.

Az ösztöndíj során műalkotásokat, platformokat, eseményformátumokat, prototípusokat, új narratívákat és kiadványokat vagy társadalmi kezdeményezéseket és még sok mást fejlesztenek. Olyan európai szintű hálózatot alkotnak, amely az egyéni ösztöndíjakon túl is fennmarad és növekszik.

Mit foglal magában az ösztöndíj:

 • A program 12 ösztöndíjast támogat a művészet, a kultúra, a civil társadalom és a környezetvédelem területén.
 • Az ösztöndíj összege 25 000 euró, amely tíz hónapon keresztül havi 2500 eurós részletekben oszlik meg.
 • Az ösztöndíjasok további költségtámogatásokhoz is hozzáférhetnek, ami az ösztöndíjjal kapcsolatos, például mentorálásra, képzésre, utazási költségekre és közösségi akciótámogatásokra is kérhető támogatás,
 • Az ösztöndíjasok egyéb alapítványi programokhoz is hozzáférést kapnak, mint például az Allianz Foundation Hubs és egyéb hálózatépítő rendezvények.

Jelentkezés

Az ösztöndíj olyan embereket támogat, akik kritikusan, különböző nézőpontokból reflektálnak a társadalmi folyamatokra, és életképes ötleteket tesztelnek a társadalomban magától értetődőnek tekintett dolgok újragondolására.

A jelentkező munkáját a felsorolt területek jellemzik:

 • marginalizált emberek támogatása, esélyegyenlőség megteremtése
 • a nyitott, sokszínű és rugalmas társadalmak előmozdítása
 • az éghajlati válság elleni küzdelem és az élhető bolygó védelme

Olyan művészek, civil társadalmi szereplők, tudósok, újságírók, emberi jogi és környezetvédelmi aktivisták jelentkezését várják, akik legalább 18 évesek, és elsősorban Európában vagy a mediterrán régióban élnek.

Az ösztöndíj nem tanulmányok, mester-, doktori vagy habilitációs projektek finanszírozására szolgál. Nem támogat hagyományos kutatási projekteket vagy az alapítvány tematikus fókuszától független műalkotások létrehozását.

Hogyan lehet jelentkezni?

A pályázatot 2023. március 15-ig, közép-európai idő szerint 23:59-ig lehet benyújtani az alábbi dokumentumokkal:

 • kísérőlevél (legfeljebb 3 oldal)
 • önéletrajz, amely tartalmazza a díjakra és ösztöndíjakra vonatkozó információkat (max. 2 oldal)
 • munkaminták vagy portfólió (max. 10 A4-es oldal)

A kísérőlevél tartalmazza

 • Min szeretne dolgozni az ösztöndíj ideje alatt, és hogyan illeszkedik ez a karrierjéhez?
 • El tudja-e helyezni magát egy tudományágon belül, illetve milyen témákban vagy területeken van tapasztalata vagy szakértelme?
 • Milyen gondolatai vannak a „vezetés” fogalmáról?
 • Milyen kihívásokat és feladatokat kapcsol össze a változást elérni kívánó egyének szerepével?
 • Az Ön jövőképe: Milyen jövőre törekszik? Hogyan kapcsolódik ez jelenünk és jövőnk kihívásaihoz és válságaihoz?

Jelentkezés határideje: 2023. március 15., 23:59 CET.

Allianz Fellowship