palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Start ösztöndíj pályázat

Ösztöndíj pályázat 18 és 35 év közötti, megvalósítható ötlettel rendelkező tehetséges fiatalok számára, akik vállalkozás indítását tervezik. A Start program keretében innovatív vállalkozói ötletek megvalósítására pályázhatnak a fiatalok.

A pályázat célja, hogy lehetőséget adjon tehetséges fiatalok számára ötleteik valóra váltására olyan egyedülálló módon, amely során a pályázat nyertesei egy induló üzlet számára, kezdetben anyagi kockázat veszélyei nélkül tudják az elképzeléseiket, ötleteiket megvalósítani. Az ösztöndíj alapú támogatással olyan innovatív, napjaink kihívásaira reagáló ötleteket, elképzeléseket, megoldásokat kívánunk támogatni, amelyek fókuszában Magyarország saját erőforrásra épülő fejlesztése áll. Támogatni kívánjuk továbbá, hogy a fiatalok kibontakoztathassák tehetségüket, kipróbálhassák magukat, fejleszthessék vállalkozási képességeiket karrierútjaik, foglalkoztatási lehetőségeik bővítése érdekében. A Nemzeti Tehetség Központ teret, komplex szakmai programot és anyagi támogatást ad a pályázat nyerteseinek, segítséget nyújt abban, hogy a tehetséges fiatalok a vállalkozásukat el tudják indítani.
A Pályázók az alább felsorolt három kategória egyikében nyújthatják be társadalmi hasznossággal bíró, innovatív ötleteiket tartalmazó nonprofit vagy forprofit pályázataikat, amelyek szakmai programjait és szakmai célkitűzéseit lehetőség szerint széleskörű társadalmi, gazdasági és környezeti- fenntarthatósági szempontok figyelembevételével határozzák meg és dolgozzák ki:
a) „Egészségügyi és szociális kérdéskör”: olyan szolgáltatások és termékek, amelyek az egészségügyi és szociális rendszer (állami és magán egyaránt) túlterheltségére, hatékonyságára, betegségek megelőzésére és a széleskörű egészségtudatosságra nyújtanak megoldást, ebbe beleértve az edukációs ötleteket is.
b) „Ötletek zöld küldetéssel”: olyan szolgáltatások és termékek, amelyek lehetővé teszik a felhasználónak, hogy kevésbé szennyezze a környezetet / tudatosabb életmódot éljen / pazarlás enyhítését nyújtsa, és akár megoldást hozzon az agrárszektor megpróbáltatásaira is. Továbbá Magyarország belső ellátási lánca számára kínál megoldásokat (ehhez köthető edukációs ötletekkel) a fenntarthatóság és függetlenség jegyében, a tudatos fogyasztói magatartás kialakításának fókuszával.
c) „Megoldások a közösségért”: olyan eszközök, termékek és szolgáltatások, amelyek az idősek / fiatalok / rászorulók életszínvonalát emelik, megoldást nyújtanak a hétköznapi problémáikra és az elszigetelődés nehézségeire, továbbá a kulturális, szociális és közösségszervezés ösztönzését, az emberi kapcsolatok építését, és/vagy fenntartását, különösen a fiatalok lelki és mentális egészségének megőrzését, javítását támogatják.
Továbbá, akár olyan megoldással rendelkező ötletek, amik célzottan a kis- és nagy települések dilemmáira adnak választ.

Forrás megnevezése
Az ösztöndíj forrását a Nemzeti Tehetség Program „START – Befektetés a jövőbe” című, NTP-START-M- 22-0001 azonosítószámú projektje keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium biztosítja.

A támogatás formája
Az elnyert ösztöndíj 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás. Saját forrás biztosítása nem szükséges. Az ösztöndíj folyósítása az első és a második pályázati fordulóban egyaránt a szerződés aláírását követően egy összegben történik.

A pályázat benyújtására jogosultak köre (közös pályázók esetében valamennyi pályázónak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek)
A pályázat benyújtására jogosultak 18-35 éves tehetséges fiatalok. Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján már betöltötte a 18. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be a 35. életévét.
Kiskorú gyermeket nevelő Pályázó esetén a pályázati életkori felső korhatár gyermekenként három­ évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a Pályázó a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült. A pályázatban a Pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményét.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a Pályázó, aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.
Nem részesülhet ösztöndíjban továbbá az a Pályázó, akit eltiltottak cégalapítástól vagy cégvezetéstől. Nem részesülhet ösztöndíjban továbbá az a Pályázó, aki a tavalyi évben az NTP-START-M-21-0001 program keretében támogatási összegben részesült.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a Pályázó sem, aki pályázatának koncepciója, témaköre vagy lényeges elemei nem különböznek az NTP-START-M-21-0001 program keretében támogatási összegben részesült pályázattól.
A Pályázók egyénileg, vagy közösen adhatnak be pályázatot.
Közös pályázók esetében meg kell nevezni a Főpályázót. A közös pályázat további résztvevői a Pályázó, vagy Pályázók. Ahol e kiírás valamely pontjában Pályázó vagy Pályázók szerepelnek, az az egyéni pályázóra és a közös pályázókra (a közös pályázat valamennyi résztvevőjére) is vonatkozik. A Főpályázónak fenntartott jogokat és kötelezettségeket csak a Főpályázó gyakorolhatja, illetve teljesítheti.
Közös pályázat esetén a támogatási ösztöndíjszerződés megkötésének további feltétele, hogy a közösen pályázók a szerződéskötés előtt benyújtsák a pályázók egymás közötti jogviszonyát, az egyes pályázók jogait és kötelezettségeit rögzítő együttműködési megállapodást. Az együttműködési megállapodás elkészítéséhez a Nemzeti Tehetség Központ dokumentummintát bocsát a pályázók rendelkezésére. Az együttműködési megállapodás összeállítása azonban a Pályázók felelőssége.
A Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó legfeljebb egy pályázati anyagot nyújthat be jelen pályázati fordulóban. Közös Pályázók esetén a tagok csak egy pályázatban vehetnek részt.

Nem nyújtható be pályázat, ha az igénylő (Pályázó):
– Bármilyen más uniós vagy hazai költségvetési forrásból finanszírozott pályázat, program keretében már korábban támogatást nyert vállalkozás indítás céljából a jelen pályázatra benyújtott ötletével, pályázati anyagával.
– A pályázatát egy már a támogatási kérelem benyújtásakor működő gazdasági társasággal kapcsolatban kívánja felhasználni, melynek az igénylő tagja és/vagy vezető tisztségviselője.

3. Az ösztöndíj összege és a díjazottak száma:
A pályázat kétfordulós.
Az első forduló pályázati keretösszege: 60 000 000 Ft
Tervezett nyertes pályázatok száma: 20 pályázat
Maximálisan igényelhető összeg: bruttó 3 000 000 Ft/pályázat
A második forduló pályázati keretösszege: 10 000 000 Ft
Tervezett nyertes pályázatok száma: 2 pályázat
Támogatási összeg: bruttó 5 000 000 Ft/pályázat
FIGYELEM! Az első forduló pályázati keretösszege a három kategóriában támogatandó összes pályázatra vonatkozik, kategóriától függetlenül. Támogató fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes pályázatok számára fenntartott keretösszeget a szakmai zsűri értékelése alapján, a beérkezett összes pályázat értékelése függvényében ítélje meg, nem pedig a kategóriák között arányosan felosztva. Támogató fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a pályázati keretösszeget nem meríti ki teljes mértékben, tekintettel a beérkezett pályázatok minőségére és a szakmai zsűri értékelésére.

A támogatási időszak
A pályázat első fordulójában benyújtott szakmai programban megjelölt tevékenységek és célok megvalósítását 2023. január 21.-március 17. közötti időszakban meg kell kezdeni. A pályázat első fordulójában elnyert összeggel legkésőbb 2023. október 31-ig el kell számolni a Nemzeti Tehetség Központ felé.
A pályázat második fordulójában elnyert összeggel a támogatási összeg folyósításától számított egy éven belül, de legkésőbb 2024. április 30-ig el kell számolni a Nemzeti Tehetség Központ felé.

A pályázat benyújtásának módja, határideje, érvényessége, hiánypótlás
Az űrlap 2022. november 22-től érhető el.
A pályázat benyújtásának (véglegesítésének) határideje: 2022. december 20. (kedd), 23:59.
https://startprogram.designterminal.org/

Pályázati Előminősítés